הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רישיון נהיגה" לאנגלית

חפש את רישיון נהיגה ב: הגדרה מילים נרדפות
driver's license
driving license
driver's licence
driving licence
your licence
מעניין, אתה אומר דרכון כאשר ילדים רבים היו אומרים רישיון נהיגה.
Interesting, you say passport when a lot of kids would say driver's license.
עכשיו אנחנו רק צריכים להשוות התושבים עם תמונות רישיון נהיגה
Now we just need to compare The residents with driver's license photos
חבילה שלמה: רישיון נהיגה תעודת לידה, דרכון.
Your full bespoke service, driving license, birth certificate, passport.
יש לנו פרטי תעודת זהות, רישיון נהיגה וכתובת.
We've got his card details, driving license and address.
אין רישיון נהיגה, נוכחי או פג-תוקף
No driver's licence, current or expired.
רישיון נהיגה, כרטיס-אוטובוס, מזומן, טלפון.
driver's license, bus pass, cash, phone.
רישיון נהיגה, שנשאר עד שהם הולכים.
Driver's license, which we hold till they leave.
רישיון נהיגה, גבירתי, בבקשה.
Driver's license, ma'am, please.
משוך תמונות רישיון נהיגה על כל האנשים האלה.
Pull driver's license photos on all these people.
יש לי מספר רישיון נהיגה או החברתי.
I have no driver's license number or social.
יש לי רישיון נהיגה, דרכונים, מפתחות של הבית בפלורידה.
I got driver's license, passports, keys to the house in Florida.
אני יכול, כמו, טקסט שאתה שלי רישיון נהיגה או משהו.
I could, like, text you my driver's license or something.
אבל השוטרים כן מצאו עליה רישיון נהיגה לא תקף של מדינת לוס-אנג'לס.
But the officers did find an expired L.A. driver's license on her person.
הוא הראה לי רישיון נהיגה שפג תוקפו.
He showed me an expired driver's license.
טוב, ואין לו רישיון נהיגה או תמונה מזהה בתיק.
Okay, and there's no driver's license or photo ID for this guy on file.
רישיון נהיגה, כמה מאה דולרים, כרטיס כספומט...
Driver's license, a couple of hundred bucks, ATM card...
אין רישיון נהיגה, או שפג תוקף נוכחי.
No driver's license, current or expired.
היא מתלוננת כי אין לי רישיון נהיגה, אני משעמם והיא רוצה הרפתקה.
She complains that I have no driver's license, I'm dull and she wants adventure.
תראה, יש לי שם ומספר רישיון נהיגה על הקורבן הנשי שלנו.
Listen, I got a name and driver's license number on our female victim.
זה אומר לי את רישיון נהיגה.
That tells me driver's license.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 307. מדויק: 307. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo