הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רכוש" לאנגלית

ראה גם: רכוש גנוב
חפש את רכוש ב: הגדרה מילים נרדפות
property
asset
estate
possession
purchase
assets
properties
vandalism

הצעות

אנו נמצאים בסכסוך משפטי עם רכוש שכרגע.
We're in a legal dispute with that property right now.
בסדר והזכירו לאנשים שאין להשמיד רכוש פרטי.
And remind the men that no private property is to be destroyed.
אפשר רכישות רכוש משדה 'חשבונות זכאים' בטבלה AssetParameters לערך של 'כן'.
Allow asset acquisitions from Accounts payable field in the AssetParameters table to a value of Yes.
בחר קבוצת רכוש קבוע שתשמש ליצירת רשומת הרכוש החדשה
Select a fixed asset group that will be used to create the new asset record
יכולנו להפקיע רכוש אמיתי מזומנים, מכוניות ודברים כאלה.
We could've seized real estate, cash, vehicles, all kinds of stuff.
אין באמת שארית רכוש לדבר עליה.
There really isn't any remaining estate to speak of.
המדרכה שממול לביתו היא רכוש ציבורי.
The sidewalk in front of his house is public property.
הרבה ריכוז רק בשביל עבירת רכוש.
That's a lot of concentration for a property crime.
ואם כבר מדברים על רכוש שנעלם...
Since we're talking about missing property, did you...?
אי-מסירת רכוש יהודי לידי הרייך עונשה מוות.
Failure to turn Jewish property over to the Reich is punishable by death.
אולי, אבל לא התנגדת להרס רכוש.
Maybe, but you weren't against the destruction of property.
מלבד העובדה אנחנו די בטוחים השתמשת רכוש העיר לשימוש אישי...
Besides the fact that we're fairly confident you were using city property for personal use...
קופסאות ההפקדה הם רכוש חוקי של האנשים שהשכירו אותם
The safe deposit boxes are legal property of the individuals who rent them.
תאריך ההתחלה של העירבון עבור רכוש קבוע זה.
Date of the start of the guarantee for this fixed asset.
בחר חשבון ספר ראשי שאותו יש לעדכן כאשר מתקבל רכוש קבוע
Select a ledger account to update when a fixed asset is received
ניתן ללוות רכוש קבוע רק פעם אחת.
A fixed asset can be lent only once.
רכוש זה סולק האם ברצונך לשנות את המצב?
This asset has been disposed of. Do you want to change the status?
האם למכור או לגרט רכוש קבוע זה?
Is the fixed asset to be sold or scrapped?
פרט סילוק רכוש קבוע עבור טווח נתון
List fixed asset disposal for a given range
כוונן חשבונות המשמשים בעת סילוק רכוש קבוע
Set up accounts used on disposal of a fixed asset
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2672. מדויק: 2672. זמן שחלף: 182 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo