הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רמדאן" לאנגלית

חפש את רמדאן ב: הגדרה מילים נרדפות
Ramadan
ramadan
Rhamadan
Ramadhan
Ramadzan
זה היום האחרון של חודש הרמדאן.
It's the last day of Ramadan.
משהו אומר לי הם לא מחפשים מקומות לשלוח כרטיסי הרמדאן.
Something tells me they're not looking for places to send Ramadan cards.
הם היו חמושים בסכינים, מצ'טות וקשתות ותקפו מוסלמים שהתפללו בזמן הרמדאן.
They were armed with knives, machetes, and bows and attacked Muslims praying during Ramadan.
האם הרמדאן מתחיל כשהפעמון מצלצל בבורסה לניירות ערך?
Does ramadan begins when the bell rings at the stock exchange?
בימים האחרונים של חודש הרמדאן, מוסלמים מאמינים שהשמים נפתחים וכל תפילותיהם נענות.
In the final days of Ramadan, Muslims believe the sky opens up and all their prayers are answered.
הוא הסתכל עלייך כמו שמסתכלים על "ביג מאק" בזמן הרמדאן.
He eyed you up like a Big Mac during Ramadan.
חג רמדאן מאושר, אבא
Happy Ramadan, Father.
אנחנו אוהבים לדבר על ההיסטוריה המשפחתית שלנו, במיוחד במהלך חודש הרמדאן, כאשר כל המשפחה נאספת לשבור את הצום.
We love talking about family history, especially during the month of Ramadan, when the whole family gathers to break the fast.
ביום שישי, ה -12, היום ה -17 לצום הרמדאן,
On Friday, the 12th, the 17th day of Ramadan...
הם אומרים, עבור חודש הרמדאן, כמעשה של סליחה, הם הולכים לשחרר כל האסירים מן בודד שם בחזרה אוכלוסייה כללית.
They say, for ramadan, as an act of forgiveness, they're going to release all prisoners from solitary over there back into general population.
במהלך חודש הרמדאן, כל רחוב מתחרה מי יכול לעשות את הקישוטים הטובים ביותר ומי יכול לייצר את המצעד הגדול ביותר.
During Ramadan, every street competes to see who can make the best decorations and who can throw the biggest parade.
כולנו צמנו בזמן הרמדאן.
We all had to fast during Ramadan.
זה היום האחרון של הרמדאן
It's the last day of Ramadan.
הייתי לבלות איתם לחודש הרמדאן.
I was spending time with them for Ramadan.
אלא אם-כן זה היה הרמדאן.
Unless it was Ramadan.
זה הסוף של חודש הרמדאן.
It's the end of Ramadan.
"היא מגיעה ממקום שנסגר"למשך חודש בגלל הרמדאן"
"It's coming from a place that's closed for a month for Ramadan."
מתוסכל מנקודת המבט המיופית הזו, לחברי ולי היה רעיון משוגע: נשבור את הצום שלנו במסגד אחר במדינה אחרת כל לילה של הרמדאן ונחלוק את הסיפורים האלה בבלוג.
Frustrated by this myopic view, my friend and I had this crazy idea: Let's break our fast at a different mosque in a different state each night of Ramadan and share those stories on a blog.
האוכל נוראי כאן, אבל אם אתה מתאסלם, מלבד למצוא את הנביא מוחמד, האל יהיה עמו אתה מקבל גם ארוחות כשרות בזמן הרמדאן?.
The food's awful here, but if you convert to Islam, besides finding the prophet Mohammed, praise be upon him, you also get special halal dinners brought in during Ramadan.
עם בוא חודש הרמדאן הספינות עמוסות השמן שלנו יוכלו, לעגון בקפלוניה לחודש הקדוש לצד הצי הטורקי כולו
Come the month of Ramadan our oil-laden ships could be berthed in Kefalonia for the holy month, alongside the entire Turkish fleet.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 31. מדויק: 31. זמן שחלף: 57 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo