הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: ימים רצופים
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רצופים" לאנגלית

straight consecutive in a row
on end
successive
back-to-back
sequential

הצעות

אנחנו עובדים כבר שבועיים רצופים ללא הפסקה.
We have been working for two weeks straight without a break.
מר הרנדון, עבדתי איתך מסביב לשעון במשך יומיים רצופים.
Mr. Herndon, I've been working with you around the clock for two straight days.
ביקשתי עכשיו עשרה ימי חופשה רצופים בינואר
I did just request 10 consecutive days off in January.
נאמר לי שאם ילך למשפט השופט יגזור שלושה עונשים רצופים.
I was told that if he went to trial the judge would give 3 consecutive sentences.
ולנצח בשלושה אתגרי חסינות רצופים, זה...
And winning three immunity challenges in a row, that's...
טויוטה לבנה לא זזה סנטימטר שני לילות רצופים.
White Toyota hasn't budged an inch two nights in a row.
אני מבין שלא שלמתי עבור 5 שבועות רצופים?
I gather you haven't paid for five consecutive weeks?
לא משנה שחלקם עבדו שבועיים רצופים אחרי הסערה.
Never mind some of them worked two weeks straight after the storm.
גבירתי, אני עבדתי שמונה ימים, רצופים אחרי הסערה
Ma'am, I worked eight straight days after that storm,
מה שגורם זה שלושה הפסדים רצופים עבור לארי סניידר ואוניברסיטת אוהיו.
That makes it three straight losses for Larry Snyder and Ohio State.
אחרי 23 ניצחונות רצופים זה היה חייב לקרות מתי-שהוא.
After 23 consecutive wins, it was bound to happen sometime.
זה מה שאנחנו מוציאים שמונה לילות רצופים בחוץ בחיפוש.
That's what we're spending eight nights in a row out searching.
נסה לאכול זאת במשך ארבעה חודשים רצופים.
Well, try eating it for four months straight.
אני לא יכולה להיעדר מהעבודה יומיים רצופים.
I can't skip work two days in a row.
שמעתי שהוא הבקיע 90 ניצחונות רצופים על בטלן שטח שד.
I heard he scored 90 consecutive wins on Demon Space Drifter.
אנחנו נסחפנו חדר במעונות במשך יומיים רצופים.
We swept her dorm room for two days straight.
עכשיו מייק גלגולים רצופים מול של הימית במיטה וארוחת בוקר פדרלי.
Now Mike the marine's facing consecutive lifetimes in a federal bed and breakfast.
היא מתעוררת בצרחות שני לילות רצופים.
She wakes up two nights in a row screaming.
הרגע ניצחתי אותך 3 משחקים רצופים.
I JUST BEAT YOU 3 STRAIGHT GAMES.
למעשה התרחשו 11 חודשים רצופים של חסכונות מאז תחילת המשבר.
In fact, 11 straight months of savings have happened since the beginning of the crisis.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 243. מדויק: 243. זמן שחלף: 188 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo