הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רצח מדרגה ראשונה" לאנגלית

חפש את רצח מדרגה ראשונה ב: הגדרה מילים נרדפות
עכשיו אני הולך על רצח מדרגה ראשונה, והכיסא החשמלי.
Now I'm going after first-degree murder... and the electric chair.
זה נראה כמו רצח מדרגה ראשונה בעיניי ואלה האישומים שאני מתכוונת להגיש.
Sounds like first-degree murder to me, and those are the charges I'm going to file.
גבירותיי ורבותיי, כולכם במעצר על רצח מדרגה ראשונה
Ladies and gentlemen, you are all under arrest for murder one.
משהו קטן שאנחנו קוראים רצח מדרגה ראשונה.
For a little thing that we like to call murder one.
רצח מדרגה ראשונה, אחזקה פושעת של סמים
Murder in the first degree, criminal possession of a controlled substance.
זה מתחיל להישמע כמו רצח מדרגה ראשונה.
It's beginning to sound a lot like murder in the first degree.
רצח מדרגה ראשונה בנסיבות מחמירות, והסיכויים לטובתם.
Murder one, special circumstances, and they like their odds.
אבל אני בהחלט מצטערת שעליי לעצור אותך בגין רצח מדרגה ראשונה.
But I sure am sorry to have to arrest you for murder in the first degree.
זה רצח מדרגה ראשונה אצלנו, ואני ידעתי זאת.
It's our murder one, and I knew it.
מר פילבי, אתה עצור על רצח מדרגה ראשונה, בנסיבות מיוחדות.
Mr. Philby, you're under arrest for murder in the first degree, special circumstances.
אנחנו עוצרים אותך, וזה יהיה על רצח מדרגה ראשונה.
We book you, it's going to be for murder one.
זאת הייתה תוכנית שתוכננה היטב וכשהיא נגמרת ככה, זה נקרא רצח מדרגה ראשונה.
It was a well thought-out plan and when it ends up like this it's called first-degree murder.
כל מה שצריך, אני מבטיחה לך אתה תהיה הורשע רצח מדרגה ראשונה.
Whatever it takes, I promise you, you will be convicted of first-degree murder.
מה שאני יודע, זה שאהרון לא ביצע רצח מדרגה ראשונה.
What I know is that Aaron did not commit first-degree murder.
אם מישהו מת בזמן פריצה, זה רצח מדרגה ראשונה בתנאים מיוחדים.
Anyone dies during a burglary, it's first-degree murder, special circumstances.
אתה מסתכל שלושה אישומים של רצח מדרגה ראשונה.
You're looking at three counts of first-degree murder.
למרבה הצער זה הסתיים עם הרשעתי בשני סעיפים של רצח מדרגה ראשונה.
Unfortunately, it concluded with my conviction on two counts of first-degree murder,
אולי לא שמעת רצח מדרגה ראשונה.
Murder one, the execution of a robbery.
כלומר, אם החברה, הקודמת שלו הייתה אדם הוא היה יושב בכלא על רצח מדרגה ראשונה.
I mean, if his old company was a person, he'd be doing time for murder one.
ובכן, כמו בהרבה מקרים של אנשים החשודים בביצוע רצח מדרגה ראשונה, הלקוח שלך שיקר.
Well, as is often the case of those suspected of committing murder in the first degree, your client lied.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 117. מדויק: 117. זמן שחלף: 112 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo