הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רצח מדרגה שנייה" לאנגלית

חפש את רצח מדרגה שנייה ב: הגדרה מילים נרדפות
second-degree murder
second degree murder
murder two
רצח מדרגה שנייה, 17 שנים עד חיים
Second-degree murder, 17 years to life.
אני מבטיחה לך עסקת טיעון על רצח מדרגה שנייה ללא אפשרות לחנינה...
I promise you a plea agreement for second-degree murder with a parole... Second degree?
קרוליין הציעה לרדת לאשמת רצח מדרגה שנייה - אם ניבלינג יתן לנו את הספקים.
Caroline offered to drop the charges to second degree murder if Neibling gave us the names of suppliers.
מתאים לנו רצח מדרגה שנייה וסחיטה.
We're good with murder two and blackmail.
שתשקול לקבל עיסקת, טיעון בגין רצח מדרגה שנייה.
I strongly suggest at this point that you consider accepting a plea bargain for murder two.
הריגת פגע וברח נסי אולי רצח מדרגה שנייה?
Vehicular manslaughter? Try murder two.
הורשע ב -6 לפברואר, 1958, רצח מדרגה שנייה.
Convicted February 6, 1958, second-degree murder.
במקרה מס' 438-076, מחוז קולומביה נגד ריצ'ארד אלן מאיירס, אנחנו המושבעים קובעים, באישום של רצח מדרגה שנייה, לא אשם.
In case number 438-076, the district of Columbia versus Richard Alan Meyers, we the jury find the defendant for the charge of second-degree murder not guilty.
רצח מדרגה שנייה, אפשרות לחנינה אם תספרי את כל האמת במשפטו של בעלך ביום שני.
Second-degree murder, possibility of parole, if you tell the truth at your husband's trial on Monday.
אחד מהם נחשב להריגה, אחד נחשב רצח מדרגה שנייה.
One count manslaughter, one count second-degree murder.
אם היא תעיד על כל זה בבית המשפט, לפני שנעצור את בריידי בגין ההאשמות האלה כדי שהיא לא תוכל לחזור בה מדבריה, אני מסכימה להאשים אותה בסעיף אחד של רצח מדרגה שנייה ובסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע רצח.
She says all this in court before we arrest Brady on these charges so she can't take it back, and I give her one count of Murder Two, and one count of Conspiracy to Commit Murder.
רצח מדרגה שנייה, באמת?
נסי אולי רצח מדרגה שנייה.
Try murder two.
אחת מרבים מהקורבנות שלך, שזה רצח מדרגה שנייה, "מותק".
No, the preschool teacher who died from one of your valves, the first of many of your victims, which is second-degree murder... babe.
אדוארד או'קלי נשפט למאסר עולם בבית הכלא של קולורדו, בעוון רצח מדרגה שנייה.
Edward O'Kelly would be ordered to serve a life sentence in the Colorado Penitentiary for second-degree murder.
תשמעי, אני רוצה שתדעי שאנחנו מאמינים שהפרקליטות מגזימה עם אשמת רצח מדרגה שנייה.
Listen, I want you to know that we believe the D.A. is over-reaching with this murder two.
;הורשע ב -2 באפריל, 1999.רצח מדרגה שנייה
Convicted, April 2nd, 1999;
התובע יגיש תביעה על רצח מדרגה שנייה ועסקת טיעון, אבל אני אומרת שכיוונו גבוה מידי עם רצח מדרגה ראשונה.
The D.A. will press for second degree and a plea, but I say we bid high with murder one. Okay.
גברת טאנטי, אתה מואשם בתלונה עם עבירה פלילית של סעיף 125.27 של חוק העונשין של מדינת ניו יורק, שבו נטען כי ביצעת רצח מדרגה שנייה במותה של פרנקי בלמונט.
Mrs. Tannetti, you're charged in the complaint with a felony violation of section 125.27 of the New York State Penal Code, in which it's alleged that you committed a second degree murder in the death of Frankie Belmont.
שנים, רצח מדרגה שנייה 25
25 years, second degree.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 28. זמן שחלף: 75 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo