הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רצח ממדרגה ראשונה" לאנגלית

חפש את רצח ממדרגה ראשונה ב: הגדרה מילים נרדפות
first-degree murder
first degree murder
an automatic murder-one charge
יהיו עוד שלושה שוטרים שיכלאו אותך על רצח ממדרגה ראשונה.
Still have three cops who could put you away for first-degree murder.
במקום רצח ממדרגה ראשונה, האשימו אותו בהרג בשוגג.
Instead of first-degree murder, they hit him with reckless homicide.
לא, אבל כשיגיע הנה תוכל לומר לו אישום חדש: רצח ממדרגה ראשונה.
No, but when he gets here you can tell him new charge: first degree murder.
אוכל לעצור אותך על רצח ממדרגה ראשונה עם נסיבות מיוחדות של אריבה, שהעונש עליו הוא גזר-דין מוות, או שאוכל להביא את התובע המחוזי, ותוכל להודות.
I can either arrest you for first degree murder with the special circumstance of lying in wait, which carries with it the death penalty, or I can bring the D.A. in here, and you can confess.
על מה רצח ממדרגה ראשונה -.
What for? First-degree murder.
שני מאסרים על רצח ממדרגה ראשונה.
Two terms of first-degree murder.
האנשים של הגלקסיה המגוונות מצאו אותך אשם ב 123 של רצח ממדרגה ראשונה ו -123 מסעות לא מאושרות בין גלקסיות מקבילות
The peoples of the Multiverse have found you guilty... of 123 counts of first-degree murder... and 123 counts of unauthorized travel to parallel universes... by use of illegal quantum tunneling.
בגין רצח ממדרגה ראשונה
You're on trial for first-degree murder.
או שאעצור אותך על רצח ממדרגה ראשונה?
Or should I arrest you for murder one?
בנאוודה, זה רצח ממדרגה ראשונה.
In Nevada, that's murder one.
זה תיק של רצח ממדרגה ראשונה.
This is a murder 1 case.
תורשעו ב3 סעיפים של רצח ממדרגה ראשונה שיחרור על תנאי כבר לא יהיה רלוונטי.
Of three counts of murder in the first degree, Parole will no longer be an issue.
תפסת אותי על מה - רצח ממדרגה ראשונה?.
Got me with what? Capital murder.
אם לא אכפת לך על הבוטות, אתה עצור על רצח ממדרגה ראשונה.
Now, if you don't mind My being blunt, You're under arrest For murder in the first.
אתה, אדוני, אשם בהפצת חוסר אמונה, הרס חלומות, רצח ממדרגה ראשונה של פנטזיה, אשר על פי חוקי הפיות...
You, sir, are guilty of disseminating disbelief, killing dreams, committing first degree murder of fantasy which by Fairy Law...
רצח ממדרגה ראשונה לג'ואי
זה כבר רצח ממדרגה ראשונה
רצח ממדרגה ראשונה.
רצח ממדרגה ראשונה, ויקטור קורולנקו
Murder one, Victor Korolenko.
המחוזי - רצח ממדרגה ראשונה?
And what did the D.A. charge?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 28. מדויק: 28. זמן שחלף: 53 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo