הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רציני" לאנגלית

ראה גם: עניין רציני
חפש את רציני ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

אמרת שהיה לך חבר רציני במערב.
You said that you had a serious boyfriend out west.
ומחקתי אותם כי הם היו גרועים לוקאס, זה רציני
AND DELETED THEM BECAUSE THEY SUCKED. LUKE, THIS IS SERIOUS.
למעשה, זהו בית-חולים לימודי רציני בניגריה.
In fact, it's from a major teaching hospital in Nigeria.
אתה לא רוצה לגרום לנזק רציני או ליצור סצנה גדולה
You don't want to cause a major injury or create a massive scene.
התגלות מדהימה המטיל ספק רציני על בלש מעשיו.
A stunning revelation that casts serious doubt on the detective and his actions.
זה משתווה לפיגור רציני של מוסד קטן.
This constitutes serious careers to an institution of this small size.
אתה רציני בנוגע לעסקה עם מוחמד אל-ראווי?
You are serious to do a deal with Mohammed Al Rawi?
אני רציני, ואל תקרא לי בטי
I am serious, and don't call me Shirley.
קצת יותר רציני אלה לאלה שראינו בעיראק.
A bit more serious than those ones we saw in Iraq.
אני רציני, איפה שאר הח'ברה?
I'm serious, where are the other guys at?
היתה תקופה שכריסטיאן היה אקדמאי רציני.
There was a time when Christian was a serious academic.
טוב, זה הרבה יותר רציני משחפת
Well, that's a lot more serious than TB.
הגרמני שילם סכום רציני עבור החבילה הזאת.
The German has paid a serious amount of money for this package.
אני רציני אחי אתה חייב הפסקה.
I'm serious, man, you need a break.
יש לנו קרב רציני עם בילי ווינגס
We got some serious hell-fighting to do with Billy Wings.
ושלא היה משהו רציני לדאוג לגביו.
And that there wasn't really anything serious to worry about.
זה הרבה יותר רציני, פטריק.
It's a lot more serious than that, Patrick.
אודותיו או העובדה שאתה רציני לגביי?
About him or the fact that you're serious about me?
התלמידים רציניים לגבי כתיבתם, והם זקוקים למרצה שהוא רציני
The Students Are Serious About Their Writing, And They Need A Professor Who's Serious
אין פחות אמת בסרט כביכול יותר רציני.
There's no less truth than in a more supposedly serious film.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 13715. מדויק: 13715. זמן שחלף: 139 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo