הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רציף" לאנגלית

חפש את רציף ב: הגדרה מילים נרדפות
platform
dock
pier
track
bay
wharf
constant
jetty
continuous
sequential
consecutive
quay
contiguous
continuously

הצעות

נקלעה לתאונה מחרידה" על רציף הרכבת התחתית.
has met with a tragic accident on a subway platform.
אישור נחיתה על רציף 327.שמור על המסלול הנוכחי
Permission to land on platform 327. Maintain your present course.
הבעיה היא שיש רציף בכל כיוון.
Problem is, - there's a dock in every Thanks.
האם לבניין שלך יש רציף טעינה?
Does your building have a loading dock?
נראה לך שזה רציף שיפסהד ביי?
You think this is the pier at Sheepshead Bay?
נתתי לו עותקים של רישומי רציף 32.
I gave him copies of the files for Pier 32.
ציין אם לבניין שלך יש רציף טעינה.
Please indicate whether your building has a loading dock.
אני כבר ניקיתי את רציף הטעינה.
I've already cleaned the loading dock.
צעיר אסייתי עם תיק גב רץ לעבר רציף שתיים
'Asian youth with a backpack running towards platform two. '
אני עדיין חושב על היום הזה על רציף הרכבת.
I keep thinking about that day on the train platform.
רציף הטעינה - אנחנו כבר מובטחים שבחוזקה.
The loading dock - we already secured that tightly.
חשבתי לבדוק את רציף ההעמסה, "של"תעשיות לות"ר
I thought we'd check out LuthorCorp's loading dock.
זה רציף הרכבת התחתית ברחוב אסקס.
This is the Essex Street subway platform.
היכנס לרכבת התחתית רציף ווילסון 10.
Get to the subway, Wilson platform 10.
רציף 6 כעת סגור לכולם, למעט הסגל המורשה.
Dock six is now closed to all but authorized personnel.
כל השאר יצעדו אל רציף המושל.
The rest of you proceed to the Governor's dock.
מדרכה במחוז פיננשיאל, רציף העמסה מחוץ לאיצטדיון קאובוי, ו...
A crosswalk in the financial district, a loading dock outside Cowboy Stadium and...
עד שחזרתי, היו חיתולים למבוגרים בכל רחבי רציף הטעינה.
By the time I came back, there were adult diapers all over the loading dock.
אני פוגשת את ראיין, רציף 2
I'm meeting Ryan, platform 2,
לא יכולת למצוא רציף קרוב יותר?
You couldn't find a closer pier?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1022. מדויק: 1022. זמן שחלף: 118 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo