הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
ראה גם: רקמות מתות
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רקמות" לאנגלית

tissue
embroidery
adhesions
debride
epithelials

הצעות

רקמות מצולקות מצטברות בריאות, ומה קורה?
Scar tissue builds up on the lungs, and what happens?
מנתח ההשתלוח הזה דוקטור טימלין יש בבעלותו בנק רקמות
That transplant surgeon, Dr. Timlin, he owns a tissue bank.
לופו מתרגלת רקמות על לקוחות?!
[Gasps] Lupo! - Practicing embroidery on the clients?
המקום בו משפחתנו מספקת רקמות איכותיות כבר 50 שנה.
Where our royal family has provided the highest quality custom embroidery for 50 years!
שברי הירך בשתי הרגליים הרבה פציעות רקמות רכות
Femoral fractures in both legs... Lots of soft tissue injuries.
החבית הזו מלאה בפסולת רקמות מרקיבות ואיברים.
This cask is filled with debris, decomposed tissue and organs.
כבר אספתי דגימות בד, רקמות ועצמות
I've already collected textile, tissue and bone samples.
אתה בטוח שיש טראומת רקמות רכות בפניו?
Are you sure there isn't soft tissue trauma in the face?
רימות וחרקים אחרים כנראה ניקו את רקמות הגופות.
Maggots and other insect activity seem to have cleaned the bodies of tissue.
זיהום רקמות עמוק חמור מתחת לבטן.
Patient's got a severe deep tissue infection under his belly.
מצאנו אותו בצוואר של האלמונית כשלקחנו דגימת רקמות.
We found it in Jane Doe's neck while taking tissue samples.
קאם, אני שולח אלייך רקמות ותרמילי-גלמים.
So, Cam, I'm sending up tissue and pupal casings.
מות רקמות עקב התכווצות של כלי הדם במרפק.
Tissue death due to constriction in the blood vessels in the elbow.
כך שהוא יכול להיאחז או לחתוך דרך רקמות.
So it can latch onto or cut through tissue.
מציאת רקמות בריאות לניסויים היא קשה משנדמה לך.
Finding healthy tissue for experimentation is harder than you might imagine.
זהו דלקתיות מחלה הגורמת המערכת החיסונית שלך לתקוף רקמות בריאות.
It's an inflammatory condition that causes your immune system to attack healthy tissue.
הקלדת רקמות ולחצות ההתאמה הם אישרו.
Tissue typing and cross matching are confirmed.
מצאתי רקמות דלוקות בצורה דומה בחלק הפנימי של הנחיריים שלו.
I found similarly inflamed tissue on the inside of his nostrils.
אני מתעסקת יותר עם רקמות ואיברים וכאלה.
I deal more with tissue and organs and stuff.
הם חייבים לחתוך דרך שרירים, רקמות ועצבים
They have to cut through muscle, tissue, and nerves
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 661. מדויק: 661. זמן שחלף: 215 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo