הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רקע" לאנגלית

חפש את רקע ב: הגדרה מילים נרדפות
background
backdrop
context
setting
grounds
against
stomp
backstory passion
backup
discrimination
record
racial
history
back-story

הצעות

בחר צבע רקע של ברירת מחדל לתצוגת Code ולמפקח הקוד.
Select a default background color for Code view and the Code inspector.
התאמנתי בבלט קלאסי ויש לי רקע בארכיטקטורה ואופנה.
I trained in classical ballet and have a background in architecture and fashion.
הוסף דפים מסוגים שונים לדיאגרמה, כגון דף רקע.
Insert different kinds of pages into the diagram, such as a background page.
ניתן גם לבחור צבע רקע לתא הטבלה.
You can also select a background color for the table cell.
ניתן להשתמש בתוכנה לעריכת תמונות, כגון Photoshop, כדי ליצור נתיב מסיכה ליצירת רקע שקוף לתמונת TIFF.
You can use an image-editing program such as Photoshop to create a clipping path to create a transparent background for a TIFF image.
בצע אותה פעולה בשדה Background להוספה או לשינוי צבע רקע קיים של הטקסט שנבחר.
Do the same in the Background field to add or change an existing background color for the selected text.
InDesign מזהה אוטומטית את שקיפות ברירת המחדל של Photoshop (רקע לוח השחמט) כערוץ אלפא.
InDesign automatically recognizes Photoshop's default transparency (the checkerboard background) as an alpha channel.
שכבות רקע הן נעולות ואינן מאפשרות להזיזן בחלונית השכבות.
Background layers are locked and prevent you from moving them in the Layers panel.
לכריכת משאב Flash, בחרו בו מרשימת המשאבים ובחרו סוג כריכה (חזית, רקע או חומר).
To bind a Flash resource, select it from the list of resources, and then select a binding type (Foreground, Background, or Material).
כותרת עם תקציר בבלוק על רקע מעוצב
Title with a abstract in a block set against a styled background
אישרתי לבלש למסור לכתב משהו על חומר רקע.
Sir, I authorized Detective Stabler to give the journalist something on background.
אין לה רקע חזק בדיני נכסים.
She didn't have a strong background in property law.
אנחנו מדברים על בדיקות רקע במכירות חדשות.
We're talking about background checks for new sales. It's mild.
חשבתי מוסיקת רקע מעט תוסיף נופך נחמד.
I thought a little background music would add a nice touch.
קצת רקע עשוי לעזור לפני שנתחיל בסיור במתקנים.
A little background might help before we start with a tour of the facilities.
אנחנו מחפשים מידע רקע קטן על זוג של עובדים,
We're looking for a little background information on a couple of the employees,
איני רוצה שחקני רקע בסצינה שלך.
I don't want these background players in your shot.
הצג צבע רקע מתחלף עבור הודעות בשיחה
Show an alternating background color for messages in the conversation
אין באפשרותך לקבל מאפייני רקע וצבעים עבור דף מאותו דף.
You cannot get background and color properties for a page from itself.
שנה את מראה הפרסום על-ידי בחירת רקע חדש.
Change the look of your publication by choosing a new background.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2574. מדויק: 2574. זמן שחלף: 123 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo