הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רשיון נהיגה" לאנגלית

חפש את רשיון נהיגה ב: הגדרה מילים נרדפות
driver's license
driving licence
driver's licence
driving license
drivers license
Chauffeur's license
License and registration
אתה ברצינות שוקל לא להשיג את רשיון נהיגה שלך בגללה?
Are you seriously considering not getting your driver's license because of her?
תעודה מזוייפת, דרכון, רשיון נהיגה.
False ID, passport, driver's license.
אתה יודע שזה רשיון נהיגה אוסטרלי כן.?
You know this is an Australian driving licence?
רשיון נהיגה, כל מסמך זהוי עם שמו עליו.
Driver's license, some personal item with his name on it.
תמונה של אשתי, רשיון נהיגה, קבלה על תשלום
Photograph of my wife, driver's license, the receipt.
עד שג'ואי יגדל, ויקבל רשיון נהיגה, ויתחיל לצאת עם בחורות,
Until Joey grows up, and gets his driver's license and starts going out with girls
רשיון נהיגה של ניו-יורק עם כתובת ממש בחצר האחורית שלנו.
His wife's got a New York driver's license with an address right in our own backyard.
אין רשיון נהיגה, אין חשבונות בנק, לא רואה כלום.
No driver's license, no bank accounts, not seeing anything.
אין לה תעודת זהות, לא רשיון נהיגה.
She had no formal ID, no driver's license.
יש לנו רשיון נהיגה מעודכן, אבל לפי מספר הביטוח הלאומי שלו,
We've got a recent driver's license, But according to his social security number,
איכשהו הוא הצליח לקבל רשיון נהיגה אמיתי הקשור לזהות בדויה אתה חייב תעודת לידה, כדי לעשות את זה.
Somehow he managed to get... a real driver's license tied to a fictional identity, but y-you'd have to have a birth order to do that.
חייבת להיות לה איזו חרטה שהיא אף פעם לא קיבלה רשיון נהיגה.
She must have such regrets, never getting her driver's license.
בפעם באה שתיקח את הרכב שלי ללא רשיון נהיגה וללא רשות אני אתקשר למשטרה.
The next time you take my car with no driver's license and no permission, I call the cops.
אין כרטיסי אשראי, אין רשיון נהיגה.
There's no credit cards, no driver's license.
קיבל רשיון נהיגה ומכונית משל עצמו.
He's got his driver's license.
כל המסמכים שתזדקק להם, תעודת לידה, רשיון נהיגה, וכולי נמצאים במעטפה הזו.
All the documents you need birth certificate, driver's license, etc are in this envelope.
אפשר לראות פספורט בתוקף, ויזה כרטיס עובד זר או רשיון נהיגה בתוקף?
Could I see a valid passport, a visa, alien registration card or valid california driver's license?
אני מתכוון, את כבר בן 15 בוגר לימודים בלי רשיון נהיגה, אף אחד לא רוצה לבוא איתך
I mean, when you're a 15-year-old senior With no driver's license, no one wants to go with you.
אין כרטיס, אין רשיון נהיגה אין תשלומי מזונות.
No ID: no driver's license, no child support payments.
מה שאני צריך שאתה תעשה זה שאתה תבוא מחר בבוקר, לדבר עם כוח אדם, בדיוק, ותביא קו"ח, רשיון נהיגה, ואת המלטשת מסלולית שלי.
What I need you to do is come by tomorrow morning, talk to HR, right, bring your résumé, driver's license, and my orbital sander.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 148. מדויק: 148. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo