הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "רשת" לאנגלית

חפש את רשת ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

בעיות רשת מונעות ממך להציג לוחות ציור, תשאולים וקבצי PowerPoint שהועלו.
Network issues are keeping you from presenting whiteboards, polls, and uploaded PowerPoint files.
לרוב המשתמשים הביתיים נדרש רק חיבור רשת WiFi בסיסי.
Most home users should only require a basic WiFi network connection.
מרכז הנתונים של Dell Compellent מהווה יסוד יציב לאחסון רשת גמיש המאפשר לך להשתפר ולהתרחב עם המשכיות עסקית דינמית.
Dell Compellent Storage Center forms a solid foundation for flexible grid storage, allowing you to scale up and out with dynamic business continuity.
דווח על שעות עבודה ועל התקדמות בפעילויות Project Server באמצעות רשת.
Report hours and progress on Project Server tasks using a grid.
חשבון Microsoft שלך אינו מחובר כעת לשום רשת חברתית.
Your Microsoft account isn't currently connected to any social network.
זהו מזהה ייחודי המבדיל בין רשת WiFi אחת לאחרת.
This is a unique identifier that differentiates one WiFi network from another.
לא ניתן ליצור רשת SyncUP ללא חשבון.
You will not be able to establish a SyncUP network without an account.
מצטערים, השיחה הסתיימה עקב בעיות רשת.
Sorry, the call ended because the network is having issues.
הגודל בביתים של מנות רשת המשמשות לניהול תקשורת עם מופע של SQL Server.
Size in bytes of the network packets used to communicate with an instance of SQL Server.
הערך של CompressionEnabled הוא 1 כאשר מעתיק יומן הרישום משתמש בדחיסת רשת בעת העתקת נתונים.
CompressionEnabled has a value of 1 when the log copier is using network compression while copying data.
היכנס עם כתובת הדואר האלקטרוני של רשת Microsoft Windows Live ID כדי להירשם כמנוי ללוח שנה משותף זה.
Sign in with your Microsoft Windows Live ID Network e-mail address to subscribe to this shared calendar.
אין אפשרות לקבל את כתובת רשת ה - TCP/IP של המחשב של Microsoft Exchange Server.
Unable to get the TCP/IP network address of the Microsoft Exchange Server computer.
כדי ליצור פרופיל עבור חיבור רשת WiFi ללא הצפנה:
To create a profile for a WiFi network connection with no encryption:
המחשב המחובר ישירות לאינטרנט דרך מודם או מתאם רשת.
The computer that is directly connected to the Internet via a modem or network adapter.
מזהה רשת ברשימה רשתות WiFi המחוברת ושיש לה פרופיל ברשימת הפרופילים.
Identifies a network in the WiFi Networks list that is connected and has a profile in the profiles list.
קביעת תצורה של נקודת גישה והגדרת רשת WiFi
Configure an Access Point and set up a WiFi Network
כלי מנהל הרשת משמש לקביעת תצורה של פרופילי רשת WiFi משותפים.
The Administrator Tool is used to configure common (shared) WiFi network profiles.
כל רשת WiFi אישית כוללת הגדרות שונות המשויכות לה.
Each personal WiFi network has various settings associated with it.
סמל זה ברשימת הרשתות ה - WiFi מציין שאותה רשת מנועה.
This icon on the WiFi Networks list indicates that a network has been excluded.
רשת זו מנועה מהתחברות אוטומטית מהסיבות הבאות.
This network has been excluded from automatic connection for the following reasons.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 6003. מדויק: 6003. זמן שחלף: 78 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo