הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שָׁאַלְנוּ" לאנגלית

we asked
we ask
we borrowed
we've been asking
we were asking
we said
שאלנו אנשים ברחבי העולם לצלם את חייהם ולענות על מספר שאלות פשוטות
WE ASKED PEOPLE AROUND THE WORLD TO FILM THEIR LIVES AND ANSWER A FEW SIMPLE QUESTIONS
שאלנו אותו והוא לא מוכן לומר.
We asked him already, but he wouldn't say.
לא יהיה שום פגיעה אם שאלנו אותו לירח הדבש שלנו.
There'd be no harm if we borrowed it for our honeymoon.
שאלנו גדר מ 1700 של, לא גוויה.
We borrowed a fence from the 1700's, not a corpse.
שאלנו אותם על כל אדם בחייה.
We asked them about every person in her life.
ואז שאלנו אותה את מי היא מחבבת.
And then we asked her who she liked.
שאלנו אותו, והוא אמר שהוא לא
We asked him, and he said he's not.
שאלנו אם הוא עדיין קיים והם צחקו.
We asked if it still existed and they laughed,
שאלנו בסביבה, אבל השכנים ואת בעל הבית הכחיש לדעת עליו דבר.
We asked around, but the neighbors and landlord denied knowing anything about him.
שאלנו בלונדון" למה מחרימים אותנו"
We asked in London: "Why should we ban?"
לא, שאלנו אותו כמה שאלות.
No. We asked him a few questions.
שאלנו החוקרים שלנו לתבדוק את האליבי שלך.
We asked our investigators to look into your alibi.
שאלנו אותו אם הוא הרג אותה.
We asked him if he killed her.
שאלנו את השותפים שלו בדקנו בבתי הכלא המקומיים.
We asked his roommates, checked the local jails and hospitals.
שאלנו לגבי רעלנים, כשבדקנו היסטוריית רפואית
We asked about toxins on the history.
ואז שאלנו אותם שוב כמה מאושרים הם.
And then we asked them how happy they are again.
שאלנו אותך פעמים רבות מי סיפר לך על בריציה.
We asked you multiple times who told you about brizia.
שאלנו את לוקה כמה דברים אחרי מה שאמרת.
We asked Lukka a few questions after what you said.
למעט כאשר שאלנו לו לדבר, הוא סירב.
Except when we asked him to talk, he refused.
כמה פעמים שאלנו אותו, פעמיים?
We asked him, what? Twice?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 416. מדויק: 416. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo