הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שאנו יכולים" לאנגלית

we can that we could
we possibly can

הצעות

123
שנינו יודעים שאנו יכולים להושיט לאנשים האלה עזרה.
You and I both know we can throw these people a lifeline.
כל המספרים ברשימה שייכים לאנשים שאנו יכולים לשלול.
All the numbers on there join up with people we can account for.
בזמנו סברנו שאנו יכולים להרשות לעצמנו מספר אבידות.
At the time, it was felt that we could afford a certain number of losses.
אינני חושב שאנו יכולים להרשות לעצמינו לעשות עסקים כרגיל.
I don't think we can afford to keep doing business as usual.
אינני חושב שאנו יכולים לצפות שהנשיא יתעורר בזמן הקרוב.
I don't think we can expect the president to regain consciousness anytime soon.
אני מניח שאנו יכולים להוסיף 5 דולרים.
I guess we can add five more bucks to your tab.
הטכניקות שלנו אנושיות ככל שאנו יכולים.
Our techniques are as benign as we can make them.
זו פעם ראשונה שאנו יכולים לומר זאת.
And now for the first time, we can say that.
ראשית, אני חושבת שאנו יכולים להשיג הרבה יותר עם הטכנולוגיות הקיימות.
Well first of all I think we can do much better on the existing technologies.
אבל הדבר הנחמד באשליה אופטית הוא שאנו יכולים בקלות להדגים שגיאות.
But the nice thing about visual illusion is we can easily demonstrate mistakes.
ואני חושבת שיש בעצם שלושה דברים שאנו יכולים ללמוד מקוקה-קולה.
And I think there are really three things we can take away from Coca-Cola.
דיור הוא תחום נוסף שאנו יכולים לשפר.
Housing is another area where we can really improve.
זה לא משהו שאנו יכולים לכבות.
It's not something we can turn off.
ומשום שאנו יכולים, אנו חייבים.
And because we can, we must.
יש גבול למה שאנו יכולים להשיג.
There are limits to what we can achieve.
בוא ניקח מה שאנו יכולים מרומא.
Let's take what we can from Rome.
אבל אני ההוכחה החיה שאנו יכולים לנצח.
But I am living proof that we can win.
זה שינוי שאנו יכולים להאמין בו.
That's change we can believe in.
אני פשוט אומר הוא אחד היחידים שאנו יכולים לשלול כחשוד.
I'm just saying, he's one of the few people we can eliminate as a suspect.
מה שאומר שאין מה שאנו יכולים לשלול
There's nothing we can rule out.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 757. מדויק: 757. זמן שחלף: 167 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo