הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שאנו עשויים" לאנגלית

we might
we are made
בכנות, אני מודאגת יותר ממה שאנו עשויים לעשות לו.
Frankly I am more worried about what we might do to him.
אבל אני חושב שאנו עשויים לעמוד"על קברו של "סטרודוג ג"ד.
But I think we might be standing on the grave of Strawdog Jed.
לכן, נראה שזה מה שאנו עשויים ממנו, לפחות עד כדי יכולת ההבחנה שיש לנו כיום.
So that appears to be what we are made of - at least as far as we can see right now.
אבל עם הידיעה הזו, נפתחת בפנינו תעלומה גדולה אף יותר, מדוע החומר שאנו עשויים ממנו מתנהג כפי שהוא מתנהג?
But knowing this opens up an even greater mystery, which is - why does the stuff we are made of behave the way it does?
זה לא יהיה כפי שאנו עשויים לחשוב.
It won't be as much to go on as we might think.
חשבתי שאציג עצמי, מאחר שאנו עשויים לבלות לא מעט זמן יחד.
Thought I'd introduce myself, since we might be spending some time together.
או מה שאנו עשויים לקרוא לו היום "בעלות"
or what we might call today "ownership"
הלב הבלתי משתנה של מה שאנחנו המדמם דרך מה שאנו עשויים להיות.
The immutable heart of what we are that bleeds through whatever we might become.
ועכשיו שאתה יודע עלינו, שאנו עשויים לתת אתה טבעת.
And now that you know about us, we might give you a ring.
אני חושב שאנו עשויים כבר להיות השבעה האחרונים שנשארו, ובמקרה כזה, זהו חלון הזדמנות לשנינו
I'm thinking we might already be the only seven left, In which case, this is a window for the two of us
ואף שאנו עשויים להתרחק זה מזה או להתקרב זה לזה, תלוי בנסיבות, את ואני קשורים איכשהו.
And I think, even though we might draw further or nearer from each other depending on circumstance, you and I are bound... somehow.
כך זה כמו שכבות שונות של מה שאנו עשויים ממנו ומה שאנו מציגים לעולם כזהות שלנו.
So it's like the different layers of what we are made of and what we present to the world as an identity.
היו אחרים, הרבה אחרים, ואנחנו התחלנו לעבוד על זיהויים כך שאנו עשויים להציע עסקה.
There were others, many others, and we've set to work identifying them so we might offer a deal.
ריץ' טריל חושב שאנו עשויים לחיות במעין הדמייה עצומה, שהיוצר שלנו עשוי היה להשתמש במחשב על עם כוחות על-אנושיים.
Rich Terrile thinks we might be living in some kind of giant simulation, that our creator might be using a supercomputer with godlike powers.
שקפאה בתוך צורה חלקיקית, לכן, נראה שזה מה שאנו עשויים ממנו
So that appears to be what we are made of - at least as far as we can see right now.
נראה שהרדווד מצוי בסוג אחר של זמן: לא זמן של בני אדם, אלא מה שאנו עשויים לכנות זמן רדווד.
The Redwood species seems to exist in another kind of time: not human time, but what we might call Redwood time.
למעשה, אני אפילו אומר שאנחנו ננוע ממה שאנו מכנים היום כלכלת הידע אל מה שאנו עשויים לכנות כלכלת ידע-חישובי, בה מתמטיקה ברמה גבוהה היא חלק בלתי נפרד ממה שכל אחד עושה באותו מעמד שהידע נמצא היום.
In fact, I even talk about us moving from what we often call now the "knowledge economy" to what we might call a "computational knowledge economy," where high-level math is integral to what everyone does in the way that knowledge currently is.
אתם יכולים לומר שאנו עשויים מהעשן של המפץ הגדול.
You could say we are made of the smoke of the big bang.
אנטי-חומר הוא לא מה שאנו עשויים ממנו.
Antimatter is what we're not made of.
איזה סוג של ביטחון שאנו עשויים לפעול ל?
What kind of security might we run in to?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 36. מדויק: 36. זמן שחלף: 101 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo