הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שאני יודע" לאנגלית

I know I knew I do know
I'd know
you know I might know
knowing
I'm concerned
I only know
me to know
I just know

הצעות

541
163
כל שאני יודע, זה שאין מבחנות בפוליטיקה...
All I know is, that there are no beakers in politics...
היחיד שאני יודע עליו ישנו בלונדון.
One in London, the only one I know of.
לרגע חשבתי שאני יודע מה אתה.
I thought for a moment I knew what you were going to say.
אני מגן עליך הדרך היחידה שאני יודע איך.
I was protecting you the only way I knew how.
אבל הנקודה היא שאני יודע לעשות החייאה.
But the point is I do know C.P.R.
בסדר, עכשיו שאנחנו לומדים משהו שאני יודע
All right, now that we're studying something I know...
יותר מוחי ממשיך לישון אבל דברים שאני יודע
More? My mind keeps slipping. but somethings I know.
במיוחד מאז שאני יודע שכולם תמכו בפטריק בשנה שעברה
Especially since I know that they were all there for Patrick last year.
כמובן שאני יודע מה אני עושה...
Of course I know what I'm doing. I just need to...
תשמיד אותה בדרך שאני יודע שתמיד רצית.
Destroy it, the way I know you always wanted to.
הנקודה שלי היא שגלשתי לאתר רפואי מכובד, WebMD, בגלל שאני יודע איך לסנן זבל.
My point is I went to a respected medical website, WebMD, because I know how to filter out junk.
נדמה לי שאני יודע באיזה סולם תשירי.
And I believe I know what key you will sing in.
אני מנסה לחייך כאילו שאני יודע סוד
I'm trying to smile like I know a secret.
אתה היחיד שאני יודע שנושא מים לתוך מסעדה.
You're the only one I know that carries water into a restaurant.
שאני יודע שהוא עבד עם מרוואן על ראש-הנשק
Tell him I know that he worked with Marwan on the warhead.
אנשים ישלמו כדי לדעת מה שאני יודע.
There are people who'd pay to know what I know.
זה לפחות משהו שאני יודע קצת עליו.
That's at least something I know a little bit about.
כמובן שאני יודע שהיית כאן קודם.
Of course I know you've been in here before.
הלוואי שידעתי מה שאני יודע עכשיו כשהייתי צעיר
I wish that I knew what I know now When I was younger
המילים היחידות שאני יודע בהונגרית הן פפריקה וגולש.
You know, the only words I know in Hungarian are paprika and goulash.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 5311. מדויק: 5311. זמן שחלף: 358 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo