הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שאני נשוי" לאנגלית

I'm married
I was married
I am married
I married
אני חושש שאני נשוי לעבודה שלי באותו הרגע.
I'm afraid I'm married to my work at the moment.
החברים שלך אומרים לך שלא נפגשנו מפני שאני נשוי.
Your friends are saying the reason we haven't met is I'm married.
רציתי להיות ישר, ולגלות לה שאני נשוי
I wanted to be honest, and told her I was married.
ידעת שאני נשוי 12 שנה, רוי.
Did you know I was married 12 years, Roy?
טוב, תגיד לאשתך שאני נשוי לאליסון דובואה.
Well, please tell your wife I am married to Allison Dubois.
ומכיוון שאני נשוי לה, אתה לא יכול להישאר איתי.
And since I am married to her, you can't stay with me.
בעצם, זה אומר שאני נשוי לאחותו.
Which basically means I'm married to his sister.
הם שונאים את העובדה שאני נשוי לבתם.
They hate that I'm married to their daughter.
ועכשיו זה הדבר שאני נשוי לו!
And that's what I'm married to!
אך ישנה רק אחת שאני נשוי לה
But there's only one I'm married to.
הם שונאים אותנו עכשיו, חושב שאני נשוי לגלוחי ראש.
They hate us now, think I'm married to a skinhead.
ומאחר שאני נשוי לה, יש לי יתרון.
And since I'm married to her, I'd say I've got a head start.
אני לא מאמין שאני נשוי למישהי שמנסה למצוא את עצמה.
I can't believe I'm married to someone who's trying to find herself.
אבל בהתחשב בעובדה שאני נשוי ל האמא שלך, הגורל גרוע מחיים.
But considering I'm married to your mother, a fate worse than life.
אני צריך שתסתכלי עלי ותגידי אם היית מאמינה שאני נשוי.
I need you to look at me and tell me if you would believe that I'm married.
ואז היא מתפוצצת אומרת לי שאני נשוי יותר, לג'וב שלי מאשר לה
Then she blows up. Tells me I'm married more to my job than to her.
רק עד שאני נשוי, מיס פריי.
Only until I'm married, Miss Fry.
איך גילית שאני נשוי אמ...?
How did you find out I'm married?
אמרתי לו שאני נשוי והוא היה נבוך ועזב.
I told him I was married, he was embarrassed and he left.
שותף, היה כל כך טוב ששכחתי שאני נשוי בכלל.
Pardner, it was so good, l forgot that I was married.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 119. מדויק: 119. זמן שחלף: 158 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo