הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שבעל פה" לאנגלית

oral
verbal
באותה היסטוריה שבעל פה, בוניקה טען שכאב הוא החוויה האנושית המורכבת ביותר.
In that same oral history, Bonica claimed that pain is the most complex human experience.
החוקים שלהם הם בעיקר מסורת שבעל פה, אז...
Well, their law is mostly oral tradition,
מה בהתבסס על מידע שבעל פה מאותם מודיעי שטח בבירות?.
Based on verbal information from the same assets on the ground in Beirut.
אבל זה היה בשילוב עם ביתן זה של סיפורי ההיסטוריה שבעל פה, שבאמת הוא הפשוט ביותר, שאי פעם עשינו שבו אתם מאתרים את עצמכם על מפה.
But that was coupled together with this oral histories booth, really the simplest we've ever made, where you locate yourself on a map.
ומכל מקום מה היה אותו תלמוד, אותה תורה שבעל פה, מאשר מטען של ויכוחים אינסופיים?
And what was this Talmud, this oral law anyway, but a load of endless arguments?
הדו"ח שבעל פה?
The oral report?
מקרתי הדו"ח שבעל פה -?
The oral report?
האם זה נכון שאתה וליברצ"ה עשיתם הסכם שבעל פה כשלראשונה הלכת לעבוד בשבילו ועברת מלוס אנג'לס ללאס ווגאס?
Is it true that you and Liberace made an oral agreement when you first went to work for him and moved from Los Angeles to Las Vegas?
ההיסטוריה שבעל פה של מלחמת הזומבים.
This is the Oral History of the Zombie War.
זו בעצם דרך ליצור ארכיון לאומי היסטורי שבעל פה שיחה אחת בכל פעם.
It's essentially a way to make a national oral histories archive one conversation at a time.
זו לא הייתה תוכנית היסטוריה שבעל פה.
This was not an oral history program.
כפי שאתה יודע, עשיתי את מחקר הסיום שלי על חשיבות היסטוריה שבעל פה.
As you know, I did my graduate thesis on the importance of oral history in psychology.
אני מצטער על מה שקרה, אבל האיש שבעל פה ולאחר מכן פיזי איים את הילדים שלי ואותי.
I'm sorry for what happened, but that man verbally and then physically threatened my kids and me.
לא, לא היה בינינו הסכם בכתב, היה לנו הסכם שבעל פה.
We... No, we didn't have a written agreement, we had a verbal one.
כל סנגור מתעקש שבעל פה.
Every defense attorney insists on that by rote.
יש בינינו חוזה שבעל פה.
We have entered into a verbal contract.
ההיסטוריה שבעל פה.
ייתכן ואמר להם את מה שלאחר מכן אמר בהיסטוריה שבעל פה, שהזמן שהוא העביר בקרקס ובהיאבקות עיצבו באופן משמעותי את חייו.
Maybe he told them what he later said in an oral history, which is that his time in the circus and wrestling deeply molded his life.
חלק מן המסורת שבעל פה מתה, לכן, במגמה הטיפשית הזו של האקדמיה,
Some of the oral tradition that had been passed along...
חלב, ממרח, בייקון חששות משפט בוטהני החוקים שלהם הם בעיקר, מסורת שבעל פה
Well, their law is mostly oral tradition,
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22. מדויק: 22. זמן שחלף: 38 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo