הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שבע רצון" לאנגלית

חפש את שבע רצון ב: הגדרה מילים נרדפות
content
satisfied
pleased
delighted
gratified
complacent
smug
stoked
approve
well-contented
satisfaction
pleases
כפי שהטינג החליט אני צריך להיות שבע רצון מכך
As Ting has decided I have to be content with that.
אני שבע רצון מנסיעה לתוך השקיעה.
I'm content to ride off into the sunset.
אתה שבע רצון, מר סאנדס מאוד
Tell me, are you satisfied, Mr. Sands?
פרד לא יהיה שבע רצון מהתפקיד שלו בכל-בו.
Fred isn't going to be satisfied with that job at the drugstore.
אם הוא שבע רצון מהטבע שברא...
If its nature is pleased, then we follow.
הזכר אינו שבע רצון מהתמונה שלו.
The male is not pleased with his picture.
זו מלחמה, אף אחד לא שבע רצון
This is war; No one's content.
הלוואי ויכולתי להיות שבע רצון, אבל...
I do wish I could be content, but...
וטרוי לא שבע רצון מהפירורים של השותף שלו.
And Troy's not content with his partner's crumbs.
ברגע שהייתי שבע רצון שהכוונות שלך כנות, הפסקתי.
Once I was satisfied your intentions were sincere, I stopped.
חוץ מזה, נראה שאתה שבע רצון כמשרת של אשתי.
Besides you seem satisfied to serve as my wife's valet.
אולי הרגשתי הכי שבע רצון שבכלל פעם היתי.
It was maybe the most content I've ever been.
הפצצה לא תזוז עד שאהיה שבע רצון.
The bomb doesn't move until I am satisfied.
רבותי דעו לכם שאינני שבע רצון.
My Lords, I assure you that I am not content.
ואז הוא יחייך בחוכמה שבע רצון מכך שהוא הבין שהעולם איננו מושלם.
And then he'll smile with wisdom, content that he'd realized the world isn't perfect.
אני שבע רצון שאתה מעריך את יופיו, קפטן.
I'm pleased you appreciate its beauty, captain.
אלוהים היה שבע רצון, וזימן לאיבראהים כבשה להקריב במקום בנו.
God was satisfied and sent Ibrahim a sheep to sacrifice in place of his son.
שבע רצון על כי עשה צדק עם אלה שכה פגעו בו?
Content that he's brought those who so injured him to justice?
הייתי די שבע רצון לא לבקר בארץ הולדתו של אבי שוב.
I was quite content never to visit the homeland of my father ever again.
אבל האם אתה שבע רצון מהשארותך כל כך חסר חשיבות?
But are you content to remain so insignificant?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 203. מדויק: 203. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo