הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שד" לאנגלית

demon
devil
breast
genie
ghost
bogeyman
ghoul
demonic
Booger
boob
tit
mastectomy
possessed
demon-hunter
succubus

הצעות

אני רק ניסיתי להספיק עוד שד אחד לפני
I was just trying to squeeze one more demon in before...
יש התייחסות אפשרית לתנטוס, שד המוות ההלני.
There's a possible reference to Thanatos, the Hellenic demon of death.
היא סיפרה לו שאני שכפאו שד.
She told him that I was possessed by the Devil.
אבינו היו בקליפורניה, שער המאגר של שד.
Our dads were in California -Devil's gate reservoir.
אחרי הזריקה, שד המטופלת מונח בין הגלאים.
After the injection, the patient's breast is placed between the detectors.
תעביר לערוץ 9 יש את הבדיקות שד
Check out channel nine. It's the breast exams!
אז שד ההקלר שאנחנו אמורים להרוג...
This Heckler demon we're supposed to kill - Haklar.
רדיולוגים מסווגים צפיפות שד לארבע קטגוריות בהתבסס על איך הרקמה נראית בממוגרפיה.
Radiologists classify breast density into four categories based on the appearance of the tissue on a mammogram.
נשים מסוימות שמפתחות סרטן שד מתות ממנו לאחר הרבה שנים.
Some women who develop breast cancer die from it many years later,
נכון, הנושא היה הנדסת רקמות שד.
Yes, the issue was about breast tissue engineering.
זהו תא בודד של שד אנושי בתלת-מימד.
This is a single human breast cell in three dimensions.
הידעת שגברים עלולים לקבל סרטן שד?
Did you know that men can get breast cancer?
אנחנו יכולים לדעת מי יקבל סרטן שד מהגנים השונים.
We can tell who's going to get breast cancer from the various genes.
מה, כמו בבית מהומה כאשר הרגתי שד?
What, like at Pandemonium when I killed that demon?
תשומת לב מינימלית לכל שד לפני שאני צולל לתוכך.
Minimal attention to each breast before I meander to your dander.
הוא לא אחד מצאנו במערה שד.
He's not the one we found in a demon cave.
לאסוף הראיות שלך, ולחכות שד...
Collect your evidence, wait for the demon...
שמעתי שהוא הבקיע 90 ניצחונות רצופים על בטלן שטח שד.
I heard he scored 90 consecutive wins on Demon Space Drifter.
שד ישן, אני ימותו איתך.
Old demon, I'll perish with you.
ואז אני אתמודד עם שד העץ.
Then I will deal with the tree demon.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2760. מדויק: 2760. זמן שחלף: 103 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo