הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שדה קרב" לאנגלית

חפש את שדה קרב ב: הגדרה מילים נרדפות
battlefield
war zone
battleground
battle field
battle zone
בקרוב תוכל לראות את שדה קרב בפעם הראשונה.
Soon you'll see the battlefield for the first time.
זה רק עניין של זמן עד ששנינו נמצא את עצמנו באותו שדה קרב.
It's only a matter of time before we both find ourselves on the same battlefield.
המלחמה בווייטנאם סיפקה שדה קרב לכלי נשק שיצרו תוצאות מחרידות.
The war in Vietnam provided the battleground for weapons which created horrific results.
שדה קרב של מטבח הגיהינום, יש לתהות לצד מי הוא האיש הזה על?
Battleground of Hell's Kitchen, one has to wonder whose side is this man on?
השתמש מטמון כדי לפתות אותו להגיע בביצוע כוחותיו על שדה קרב בלתי רצוי.
Use the cache to lure him to committing his forces onto an undesirable battlefield.
יעבור קצת זמן עד שארנולד יזכה לראות שדה קרב נוסף.
It'll be some time before Arnold sees another battlefield.
זו הסיבה שכולם במשפחה שלי בסופו למות על כמה שדה קרב מאובק איפשהו.
That's why everyone in my family ended up dying on some dusty battlefield somewhere.
אדוני, כמה זמן מקרה של שיכחה בגלל שדה קרב נמשכת?
Sir, how long do battlefield cases of amnesia persist?
אתה חושב שהצרפתים לא יבחינו, אם אני באמצע שדה קרב איטלקי נלחם בגרמנים ולובש תחתוני בוקסר אמריקאיים?
You think the French won't notice if I'm on an Italian battlefield fighting the Germans wearing American boxer shorts?
ואז, יום אחד מוצאים עצמם מתמודדים זה מול זה באותו שדה קרב?
Then, on a given day... find themselves facing one another on the very same battlefield?
מעולם לא שמע על זה בכלל או אגרופים כל על כל שדה קרב אירופאי.
I've never heard of this general or any fistfight on any European battlefield.
זה שדה קרב פה אין "בלתי מספיק", פה אתה מת.!
This is battlefield It's not a "F" you're getting here!
עיטור שדה קרב של כוכב כסף, והוא שוחרר ב -69.
Battlefield commission, Silver Star, discharged in '69.
כל עוד תוף המלחמה ממשיך להשמע פעימות הלב של יאנג ימשיכו להשמע בכל שדה קרב
So long as the war drum continues to sound, the Yangs' heartbeat will continue to be felt on every battlefield!
שדה שחור, חום, מלא בפסולת גרעינית, שדה קרב - אנחנו מוכיחים בברונקס שאפשר לגדל בכל מקום, על בטון.
Black field, brown field, toxic waste field, battlefield - we're proving in the Bronx that you can grow anywhere, on cement.
כולכם עומדים לעזוב את שדה הקרב הנמצא פה ולצעוד אל תוך שדה קרב הנמצא שם בחוץ.
You all are walking off one battlefield in here and onto another battlefield out there.
כן מותק, כי אהבה היא שדה קרב
Yes, girl, because love is a battlefield.
משרד הפקד נראה כמו שדה קרב.
Captain's office looks like a war zone.
בשביל חלק מהאנשים היא כבר שדה קרב.
For some people it already is a war zone.
זה סצנת שדה קרב, והניצבים המקוריים בשביתה.
It's a battle scene and the regular extras are on strike.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 164. מדויק: 164. זמן שחלף: 179 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo