הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שהזמן" לאנגלית

time
the clock

הצעות

אין אפשרות לקבל פרטי ערכות נושא עבור פקד Chrome משום שהזמן הקצוב תם.
Cannot get theme information for chrome control due to time out.
תגלי שהזמן שלך איתה חולף מהר מדי.
You'll find your time with her goes by too quickly.
גבירותיי, אני חוששת שהזמן נגמר.
Well, ladies, I'm afraid time's up.
אני משער שהזמן זוחל כשאתה שוקע למותך.
I imagine time crawls by when you're sinking to your doom.
לצערי, אני חושש שהזמן הזה הגיע
Unfortunately, I'm afraid that time has come.
אני משערת שהזמן חולף פה בצורה שונה.
Well, I guess time works a little different here.
ותן לו את הרושם שהזמן דוחק.
And impress upon him that time is of the essence.
אני מבינה שהזמן שלך עם גאיוס הניב תוצאות?
I take it your time with Gaius was fruitful?
מדוע בילדות ובנערות אנו רוצים שהזמן יעבור כל כך מהר?
Why, in childhood and youth... do we wish time to pass so quickly?
וללמוד את מה שהזמן חולל מאז שעבר העזתי שם.
And learn what time has wrought since last I ventured there.
לקח כמה מיומנויות לבוא כאן למטה לפני שהזמן שלך.
Took some skills to come down here before your time.
זה פשוט עניין שהזמן והמקום לא שיחקו לטובתכם.
It's just a matter of time and place not meeting in your favor.
נכון זה מוזר איך שהזמן טס?
Isn't it crazy how time flies?
אני פשוט מרגישה שהזמן שלי היה יעיל יותר במעבדה.
I just feel like my time would have been better spent at the lab.
תבחר צד, מקס בגלל שהזמן אוזל.
Get on a side, Max, because time is running out.
בהתחלה תחשבו שקרואלה היא השטן אבל אחרי שהזמן ישחוק את ההלם
At first you think Cruella is a devil But after time has worn away the shock
הנחתי שהזמן המתאים לאסוף אותך יהיה כשהם בקונצרט של ליסה.
I figured a good time to pick you up was when they are at Lisa's recital.
אני רואה שהזמן שלך לא התבזבז.
I see your time wasn't wasted.
אני באתי ואמרתי לך שהזמן הגיע.
I came here. I told you it was time.
מתי שהזמן הזה יגיע את תצטרכי לבחור.
When that time comes, you'll have to make a choice.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 724. מדויק: 724. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo