הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שהמתקן" לאנגלית

device
facility
the rack
כדי שהמתקן יעבוד קובאלט זקוק לקוד השיגור.
For the launch device to work, Cobalt needs the activation codes.
מוחק כל ראיה שהמתקן הזה קיים כך שאף אחד לא יוכל לאתר.
Erasing all evidence this device exists so no one can trace the devastation back to him.
אני חושב שיהיה הוגן להזהיר אותך שהמתקן הזה מוקף בצוות מאומן היטב של 130 צלפים מובחרים.
I think it's only fair to warn you, this facility is surrounded by a highly trained team of 130 Black Op snipers.
איך אתה יכול להיות בטוח - הובאתי כאן כדי ליישם מערכות וכדי להבטיח שהמתקן הזה פועל ללא-רבב.
How can you be so sure? I was brought here to implement systems that ensure this facility runs flawlessly, and that's exactly what I've done.
אני לא רואה אותם איפה היא אמרה שהמתקן שלהם נמצא?
I don't see it. Where'd she say the rack was?
איפה היא אמרה שהמתקן שלהם נמצא
Where'd she say the rack was?
אנחנו מאמינים שהמתקן הזה יחדור את האטמוספירה.
We believe this device will penetrate the atmosphere.
ובכן, אם תמצאו את זה, תיידעו אותי, בגלל שהמתקן הזה שייך לי.
Well, if you find it, you must let me know, because that device is mine.
אם האש כבתה אז סביר שהמתקן של מרלין עבד והאוריי מתים.
Well, if the fires are out, then it's likely Merlin's device worked, and the Ori are dead.
הנקודה היא, שהמתקן הזה, תוכנן למשוך אותה, ללכוד אותה ולהחזיק בה להתבוננות.
This device was designed to attract it, capture it and hold it for observation.
כן, מתקן קטן - נגיד שהמתקן הזה.
Yes, a small device.
נגיד שהמתקן הזה מתקבל כראייה.
Say this device gets filed into evidence.
נראה שהמתקן הזה שולט במזג-האוויר.
The weather seems to be regulated by this device.
התגובה הייתה מיד לאחר שהמתקן הופעל.
The reaction was virtually instantaneous after the device was activated.
שהמתקן לא הנשק היחיד שנמצאנו במקום.
That contraption's not the only weapon we found in the place.
נכון לרגע זה, אנחנו מבינים שהמתקן בסכנה.
As of this moment we understand the facility to be compromised.
גרמת לי לחשוב שהמתקן באינוסטרנקה הוא תחנת חיזוי.
You led me to believe that the Inostranka facility - was a weather station.
אני חושבת שתסכים שהמתקן שלנו מסודר ללא רבב.
I think you'll agree our facilities are topnotch.
לפני שהמתקן התפוצץ, ראיתי משהו על הגולגולת של סלייד.
Just before the facility exploded, I saw something on Slade's skull:
אימנו אותנו לחפש אותו למקרה שהמתקן יושמד.
We were trained to look for it in case the facility was compromised.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 82. מדויק: 82. זמן שחלף: 106 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo