הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שהקיצוצים" לאנגלית

budget
חשבתי שהקיצוצים בתקציב חיסלו את בית המשפט הלילי.
I thought budget cuts did away with night court.
ואני יודע שכולנו העמדנו פנים שהקיצוצים הללו בתקציב יטפלו בעצמם, אבל העובדה היא ש 10% הפכו ל 20% וממשיכים לעלות.
And I know we've all pretended these budget cuts would take care of themselves, but the fact is that 10% has turned into 20 and counting.
תראו, אני יודעת שהקיצוצים יכאיבו.
Look, I know these cuts are going to be painful.
אתם יכולים לומר לפוליטיקאים שהקיצוצים האלה עלולים לעלות בחיי אדם.
You can tell politicians that these cuts [can cost] lives.
החדשות הרעות הן, שהקיצוצים מכריחים אותי לפטר 10% מהמורים הזמניים שלנו.
The bad news is, is that cutbacks are forcing me to lay off ten percent of our nontenured teachers.
מצד שני, זה אומר שהקיצוצים בתקציב של אמא שלך לא ישפיעו על המשרה שלך?.
On the upside, that means your mother's budget cuts won't affect the position.
אני בטוחה שהקיצוצים טובים.
I'm sure the cuts are good.
אני יודע שהקיצוצים האלה קשים.
I know this cutback is difficult.
אני יודע שהקיצוצים האלה קשים.
I know this cutback stuff is difficult.
אני אומר שהקיצוצים לא נעשו בהתאם לחוזה.
John, is the cutoff was not done proper according to contract.
אני חושבת שאפתח בסכום שהקיצוצים במחלקה שלו יחסכו לבית החולים.
I think I'd start with how much his department's cuts will save the hospital.
לא אושרה, אז זה נראה שהקיצוצים בתקציב
So it looks like those temporary budget cuts are now permanent.
החדשות הרעות הן, שהקיצוצים מכריחים אותי לפטר 10% מהמורים הזמניים שלנו.
And now he won't even talk to me, 'cause I saw him this morning and he just panic moonwalked away from me.
חשבתי שהקיצוצים בתקציב.

תוצאות נוספות

שהפיצוצים התרחשו, הבת שלי ואני היינו בהליכת חלל.
When the explosion happened, my daughter and I were on a space walk.
אוקיי, אז מצאנו נמטודות הקיצוצים על זרועותיו.
Okay, so we found nematodes in the cuts on his arms.
הוא דיבר על הקיצוצים בתקציב שמתרחשים עכשיו.
He was talking about the budget cuts that are happening now.
ובשל הקיצוצים הרבים, עד שעדנה תחזור
And due to budget cuts, until edna comes back,
אני לא בטוח שהקיצורים האלו באמת שווים את הזמן שהם חוסכים.
I'm not sure these abbreviations are really worth the time they're saving.
אתה מקבל פריחה שונית אם לא לשים משהו על הקיצוצים האלה.
You get reef rash if you don't put something on those cuts.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 165. מדויק: 14. זמן שחלף: 169 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo