הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שווה" לאנגלית

חפש את שווה ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

555
442
276
123
זה שווה ניסיון ואני מאמין שזה יצליח.
It's worth a try and I believe it would succeed.
הטובה שתצמח מהחקירה שלו לא שווה את הסיכון.
Whatever good his investigation might do, it's not worth the risk.
שגר עם בחורה שהרבה יותר שווה ממנו.
lives with a chick who's w-w-way too hot for him?
למה מישהי כזאת שווה תגנוב תמונה מהאינטרנט?
Why would a girl that hot steal a photo from the Internet?
המאפיין ResourceTypeKind של מופע של ResourceType המשויך ל-ResourceSet חייב להיות שווה ל -'EntityType'.
The ResourceTypeKind property of a ResourceType instance associated with a ResourceSet must be equal to 'EntityType'.
על Value1 להיות נמוך מ - Value2 או שווה לו.
Value1 must be less than or equal to Value2.
הארגומנט participantCount חייב להכיל ערך לא שלילי, קטן או שווה ל - 32767.
The participantCount argument must be non-negative and less than or equal to 32767.
המספר של WaitHandles חייב להיות קטן או שווה ל - 64.
The number of WaitHandles must be less than or equal to 64.
תוויות - LabelIndex חייב להיות גדול או שווה לאפס.
Labels - LabelIndex must be more or equal to zero.
ערך המאפיין RowIndex חייב להיות גדול או שווה לאפס.
RowIndex property value should be more or equal to zero.
EndTime חייב להיות גדול מ - StartTime או שווה לו.
EndTime must be greater than or equal to StartTime.
על ResourceAbsoluteLimit להיות גדול או שווה ל - MinimumThreshold.
ResourceAbsoluteLimit must be greater than or equal to MinimumThreshold.
המאפיין MaxCapacity הערוך בסדרה של StringBuilder חייב להיות חיובי וגדול או שווה לאורך המחרוזת.
The serialized MaxCapacity property of StringBuilder must be positive and greater than or equal to the String length.
על ColumnWidth להיות גדול או שווה ל - 0.
ColumnWidth must be greater than or equal to 0.
המאפיין 'MaxRequestLength' חייב להיות גדול או שווה למאפיין 'RequestLengthDiskThreshold'.
The property 'MaxRequestLength' must be greater than or equal to the 'RequestLengthDiskThreshold' property.
ה - IsolationLevel של פעילות TransactionScope מקוננת חייב להיות שווה לזה של אביה.
The IsolationLevel of a nested TransactionScope activity must be equal to that of its parent.
על BorderPadding להיות גדול או שווה ל - 1.
BorderPadding must be greater than or equal to -1.
WarningSize אמור להיות קטן או שווה ל - MaxSize.
WarningSize should be less or equal to the MaxSize.
המאפיין DaylightTransitionStart אינו יכול להיות שווה למאפיין DaylightTransitionEnd.
The DaylightTransitionStart property must not equal the DaylightTransitionEnd property.
אורך המערך PreviousModes שגוי. האורך חייב להיות שווה למספר העמודות בפקד DataGridView.
PreviousModes array has the wrong length. Its length must be equal to the number of columns in the DataGridView control.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 16476. מדויק: 16476. זמן שחלף: 164 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo