הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שולח" לאנגלית

ראה גם: שולח לך
חפש את שולח ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
send
mail
email
ship
sent
sender
sending shipping
delivering
posting
sendin
submit
stretch
remit
texting

הצעות

האם אתה שולח ביודעין שאר הגברים שלנו לקבריהם?
Will you knowingly send the rest of our men to their graves?
הוא פשוט היה שולח תחליף החוצה להרוג שלושתנו.
They'd just send a replacement out to kill all three of us.
נחמה הגדולה של אלה היו המכתבים שהאב היה שולח ממסעותיו
Ella's great comfort were the letters that Father would send from his travels.
וכל מסרון רביעי שאתה שולח הוא לילדיך.
Not to mention every fourth text you send is to your children.
אני שולח מסר לבוגדים שרוצים להדיח אותי.
I send a message to the traitors who would depose me.
אתה שולח אותם למלחמה כדי שייהרגו?
Do you send them to war, so they get killed?
אמרת לו שאתה לא שולח אותי לשום-מקום?
Did you tell him that you don't send me anywhere?
באמת חשבת שהייתי שולח אותך לכלא.
Do you really think I would send you to jail?
קביעה כיצד מודול FastCGI צריך לפעול כאשר תהליך FastCGI שולח טקסט בזרם שגיאות רגיל.
Specifies how FastCGI module should behave when FastCGI process sends text on standard error stream.
השם שתזין כאן יוצג כמחבר התבניות שאתה שולח.
The name you enter here will appear as the author of your submitted templates.
שולח ההודעה הנבחרת נוסף לרשימת השולחים החסומים שלך.
The sender of the selected message has been added to your Blocked Senders List.
Outlook שולח או מקבל מידע לחץ להצגת אפשרויות שליחה/קבלה
Outlook is sending or receiving information. Click for Send/Receive settings
ציין שולח לסינון תוכן של Exchange. ציין עורך לסינון תוכן אחר.
Specify a sender to filter Exchange content. Specify an author to filter other content.
מספר המשימות בתור של שולח משימות ההפצה
The number of tasks in the queue of propogation task sender
Fireworks שולח את התפריט הנפתח שערכת חזרה אל.
Fireworks sends the edited pop-up menu back to.
מציין כיצד שולח InDesign את נתוני התמונה מהמחשב למדפסת: כנתוני ASCII או כנתונים בינאריים.
Specifies how InDesign sends the image data from your computer to a printer: as ASCII or Binary data.
אני שולח אותך ואת אחותך בחזרה ליבשת.
I'm sending you and your sister back to the mainland.
מצאתי משהו על המשלחות המסתוריות שהוא שולח לקוטב הצפוני.
I found something out about those mystery expeditions He's been sending to the north pole.
אני שולח אותם אליייך עכשיו מר אוסבורן
I'm sending them through now, Mr. Osborn.
הבנק שולח את צילומי האבטחה של מנדלה.
Well, the bank is sending over the surveillance footage of Mandalay, right now.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 17377. מדויק: 17377. זמן שחלף: 159 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo