הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שולחן עבודה" לאנגלית

חפש את שולחן עבודה ב: הגדרה מילים נרדפות
desktop
workbench
a desk
טכנולוגיית Intel Xeon לביצועים ומדרגיות הרבה מעבר לטווח של מערכות שולחן עבודה עסקיות סטנדרטיות.
Intel Xeon technology for performance and scalability well beyond the range of standard business desktop systems.
התראות שולחן עבודה משמשות גם לציון בעיה בחיבור.
Desktop alerts are also used to indicate if there is a connection problem.
היה לי מוסך, שולחן עבודה מלא של כלים חדשים, מכונת האספרסו שלי.
I had a garage, workbench full of new tools, my own espresso machine.
סוגים של רכיבי Windows Runtime מותאמים אישית אינם נתמכים ביישומי שולחן עבודה.
Types from custom Windows Runtime components are not supported in desktop applications.
רק אירועים בחשיבות גבוהה מפעילים התראת שולחן עבודה.
Only events of high importance trigger a desktop alert.
קפוץ לחלון גם אם הוא הופעל על גבי שולחן עבודה וירטואלי אחר
Jump to the window even if it is started on a different virtual desktop
התראות שולחן עבודה מוצגות כאשר מצב הרשת האלחוטית משתנה.
Desktop alerts are displayed when your wireless network changes state.
לדוגמה, אם אינך נמצא בטווח של רשתות WiFi, כאשר אתה נכנס לטווח מוצגת התראת שולחן עבודה.
For example, if you are out of range of any WiFi networks, a desktop alert is displayed when you come into range.
הן גם קטנות היום מספיק כדי לשבת על שולחן עבודה.
They're also now small enough to sit on a desktop.
יישום פתקיות שולחן עבודה פשוט וקל לשימוש.
A simple and easy to use desktop note-taking application.
תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה לקבלת מידע נוסף.
Tool Tips and Desktop Alerts for more information.
בחר כדי להציג התראות שולחן עבודה לצד סמל שורת המשימות.
Select to display desktop alerts next to the taskbar icon.
נקה כדי לא להציג התראות שולחן עבודה.
Clear to not display desktop alerts.
לקבלת מידע נוסף, ראה "תיאורי כלים והתראות שולחן עבודה".
See Tool Tips and Desktop Alerts for more information.
החשיבות של התראות שולחן עבודה אלה נמוכה.
These desktop alerts are of lower importance.
התראות שולחן עבודה אלה משפרות את החוויה האלחוטית באמצעות הודעות, כאשר רשתות אלחוטיות זמינות נמצאות בטווח.
These desktop alerts improve your wireless experience with notifications when available wireless networks are within range.
כאשר נדרשת פעולה מצד המשתמש, מוצגת התראת שולחן עבודה.
When user action is required, a desktop alert displays.
ניהול שולחן עבודה דרך פלטפורמת הניהול מרחוק של Dell
Desktop management via the Dell Remote Management Platform
ה - Precision T3500 של Dell עם שקע יחיד מהווה שילוב אידיאלי של מחיר וביצועים, ומתוכננת לספק פרודוקטיביות ומדרגיות הרבה מעבר לטווח של מערכות שולחן עבודה עסקיות סטנדרטיות.
An ideal combination of price and performance, the single-socket Dell Precision T3500 is designed to provide productivity and scalability gains well beyond the range of standard business desktop systems.
סביבות וארגונים ממוקדי משימה או יישום, בעלי תשתית שולחן עבודה וירטואלי.
Task- or application-oriented environments and organizations that have a Virtual Desktop Infrastructure.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 138. מדויק: 138. זמן שחלף: 113 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo