הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שולט" לאנגלית

ראה גם: שולט בו
חפש את שולט ב: הגדרה הטיות מילים נרדפות
control
rule
master
govern
in charge
controlled
fluent
dominant
dominator
controlling mastered rock
ruling
dominating
reigns
dominate
reign
sway

הצעות

אני שולט בחייכם ואין לכם מה לעשות!
I control your lives and there is nothing you can do!
אני יכול להבין מי שולט בבניין מכאן.
I can figure out how to control the building from here.
תודיע לתקשורת ואז אתה שולט בסיפור.
Alert the media, and then you control the story.
ברור שמישהו שולט בכלבים הללו ומשתמש בהם.
Somebody control these dogs and uses them, it is obvious.
אני שולט בעסק היבוא הזה כאן במיאמי...
I control that particular import business here in Miami... me.
אתה שולט במיקום של המצלמות שלך.
You control the placement and view of your surveillance cameras.
מה שחשוב הוא שאני שולט בחייכם מהקבר.
What matters is that I control your lives from the grave.
אני שולט על המוח כדי להבין כיצד הוא פועל.
I control the brain in order to understand how it works.
מכיוון שהחלק של המוח ששלוט בקבלת החלטות לא שולט בשפה.
Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language.
אלה הם מחירים אני לא שולט.
These are prices I do not control.
אתה שולט בנוער אתה שולט בעתיד העולם.
You control the youth, you control the future of the world.
אתה שולט באנשיך, אני שולט באנשיי.
You control your people, I control mine.
אתה לא שולט בי אני שולט בך
You don't control me. I control you.
כשאתה שולט במזון, אתה שולט בבני האדם.
When you control the food, you control the people.
אם אתה שולט באטלנטיק סיטי, אתה שולט במחוז אטלנטיק.
Control Atlantic City, you control Atlantic county.
כי אם אתה שולט בסמים, אתה שולט בפוליטיקה.
'Cause if you control the drugs... you control the politics.
אתה שולט על ההגה, אתה שולט במשחק.
You control the wheel, you control the game.
שולט בכמות ההחלקה ש - Illustrator מחילה בשעת שימוש בכלי.
Controls the amount of smoothing that Illustrator applies when you use the tool.
במסמכים מקושרים, InDesign שולט במיקום ובעיצוב של מסגרות בפרסום.
For linked documents, InDesign controls the frame placement and design for a publication.
המוח החברתי שולט כאשר התינוקות נוטלים מדגמים.
The social brain is controlling when the babies are taking their statistics.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 3626. מדויק: 3626. זמן שחלף: 34 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo