הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שוליים" לאנגלית

חפש את שוליים ב: הגדרה מילים נרדפות
margin
rim
hem
fringe
minor
marginal
mundane
footnote margins
edges
fringes

הצעות

86
61
ניתן לציין ערכי שוליים לכל סוגי החוברות.
You can specify margin values for all booklet printing types.
שוליים ימניים עבור הגוף של הדף.
Right margin for the body of the page.
אפשרויות 'בקרת שוליים' כוללות:
The Margin Control options are as follows:
האם אמרתי "שוליים צרים לטעויות"?
Did I say "serious margin for error"?
אבל 30 מיליון דולר בתשלומים שוליים?
But $30 million in margin payments?
אני לא יכול להסתכן בשיתוק הילד בניסיון למצוא שוליים נקיים.
Well, I can't risk paralyzing the kid, trying to find a clean margin.
והוא תמיד מקפיד שזה יהיה מתקבל על הדעת על ידי השארת שוליים.
But he always keeps it on the acceptable side by leaving this margin.
הדפס הרקמה בדיוק בנקודה עם 3% שוליים של שגיאה.
The tissue typing is spot on with a 3% margin of error.
אבל היו 4% שוליים של טעות, אז הם עדין ביחד.
But there was a four percent margin of error, so they're still together.
מי זה היה כמה שוליים ואחד ראשי
Who was that? - Several indiscriminants and one primary.
חברי קבוצת שוליים קרא קונסול הארגון.
The members of a fringe group called the Organization Consul.
אבל הוא הייתי פועל בגבולות מדע שוליים.
But he'd be operating on the frontiers of fringe science.
נמשיך לכרות שריר עד שנמצא שוליים נקיים.
We have to keep resecting muscle until we find ourselves a clean margin.
כל פוליטיקאי צריך להתמודד עם שוליים סהרוריים.
Well... every politician has to deal with the lunatic fringe.
הסרת שוליים משוננים בגרפיקה באמצעות דגימה משופרת.
Removes jagged edges in the artwork by supersampling it.
תיבת הדו-שיח 'שוליים וטורים' אינה משנה טורים במסגרות טקסט.
The Margins And Columns dialog box doesn't alter columns inside text frames.
מיליונים או מיליארדים, אלה לא פרטים שוליים.
Millions or billions, that isn't a minor detail.
אפילו קיבלתי לך ז'קט שוליים לבנים מסיח.
I even got you a distracting white fringe jacket.
הם כאן לבד, שוליים בחברה.
They're here alone, marginalized by society.
הבחורים היו סוחרי סמים, שוליים.
These guys were drug dealers, small-time.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 352. מדויק: 352. זמן שחלף: 110 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo