הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שולפים" לאנגלית

pulling
pull out
draw
retrieve
עכשיו אתם שולפים רובה לייזר מהכובע?
Now you're pulling a ray gun out of your hat?
קונלון והבן שניהם נראו שולפים את נשקיהם.
Conlon and the son were both seen pulling their weapons.
לונדון תוודא הגוף ואנו שולפים מייד.
London will verify the body and we'll pull out immediately.
או אז הם שולפים שתי סכינים.
It's then that they pull out two knives.
אנחנו שולפים תצלומים מטלוויזיה במעגל סגור וממצלמות תנועה.
We're pulling screen grabs from CCTV and traffic-cam footage.
הארבעה באו מלפניי, בועטים בי, שולפים את סכיניהם.
These four came from the front, kicking at me, pulling their knives.
אנחנו שולפים תצלומים ממצלמות התנועה, נראה אם נצליח לזהות במה הם נוהגים.
We're pulling traffic cam footage, see if we can identify what they're driving.
אלא אם כן הם שולפים נשק, אנחנו לא יכולים להסתבך.
Unless they pull out weapons, we can't get involved.
אנחנו שולפים מידע לגבי כל תיקי העבר של וולש, אבל אנחנו עובדים לפי תיאוריה של ניסיון שוד.
We are pulling files on all Walsh's past cases, but our working theory is attempted robbery.
כל 4 או 5 דגימה אנחנו שולפים מ הים ב הם זה בא לידי ביטוי מוטציה.
Every 4th or 5th specimen we pull out from the sea in this are manifests a mutation.
הם שולפים אותה עכשיו.
They're pulling it up now.
אנחנו שולפים את סרטוני האבטחה עכשיו.
We're pulling surveillance now.
אנחנו לא שולפים שום דבר.
We're not pulling anything.
אנחנו שולפים את הסרט.
Pulling the film.
אנחנו שולפים את, קבלות כרטיס האשראי שלו אבל הוא אומר שהמטווח ברובו עסק מזומן.
We're pulling his credit card receipts, but he says that the shooting range is mostly a cash business.
הם היו שולפים המזוודה אחרי שהיא נהרגה.
They were pulled out of the suitcase after she was killed.
כולם שולפים נרות, מסתובבים במסדרונות...
Everyone takes candles, walks with them through the corridors.
כשאנחנו שולפים נשק אנחנו מתכוונים להשתמש בו.
When we draw our weapon, we intend to use it.
אז הם שולפים פטיש מהחגורה ומנסים לעשות קול.
Then they pull a mallet from their belt and try to make the noise.
כל האבירים שולפים קש הלורד סטארק.
All the knights draw straws, Lord Stark.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 93. מדויק: 93. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo