הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שום דבר יותר" לאנגלית

חפש את שום דבר יותר ב: הגדרה מילים נרדפות
nothing more
anything more
anything anymore

הצעות

מניסיוני זה שום דבר יותר מסטריאוטיפ מכוער.
In my experience, - that's nothing more than an ugly stereotype.
אז כשאתה אומר שאין שום דבר יותר לחיים מאשר לזכות פריחת מלכת...
So when you said there's nothing more to life than winning Blossom Queen...
ולא להרים שום דבר יותר מחמישה ק"ג.
And don't lift anything more than five pounds.
אין לי שום דבר יותר להוסיף כי...
I don't have anything more to add that...
שסוניה לא נותנת לו שום דבר יותר.
Sonia's not giving him anything anymore.
כמו, אף אחד לא מתקן שום דבר יותר.
Like, nobody fixes anything anymore.
זכרו תמיד, אין שום דבר יותר חשוב בנישואין מאשר לצבור נקודות.
Always remember, there's nothing more important in a marriage than keeping score.
אני לא אומר לכם שום דבר יותר
I'm saying nothing more to you people.
חוץ מהמספר המוחלט שלהם שום דבר יותר ממה שציפיתם.
Besides the sheer number of them, nothing more than what you'd expect.
ואתה לא אוהב שום דבר יותר מאשר למנוע מאיתנו מלהשיג את האבק שריפה.
And you'd like nothing more than to keep us from getting to that gunpowder.
אין שום דבר יותר מאשר צחוק מדבק.
There's nothing more contagious than laughter.
אני לא רוצה שום דבר יותר מאשר להיות בהנהלה של החברה שלך.
I would like nothing more than to be on the board of your company.
עכשיו אין שום דבר יותר נורמלי מזה.
Now there is nothing more normal than that.
ואין שום דבר יותר חשוב בכל העולם מאשר משפחה.
And there's nothing more important in the whole world than family.
אמי החורגת לא עושה שום דבר יותר, דריוס.
My stepmom don't do anything anymore, Darius.
לפחות כשאת מתה את לא צריכה להרגיש שום דבר יותר.
At least when you're dead, you don't have to feel anything anymore.
האם לא ילדות קשה לסמוך על שום דבר יותר?
Doesn't a troubled childhood count for anything anymore?
שום דבר יותר מ חטטנות בחייו הפרטיים?
Anything more than snooping on his private life?
עד אז, אין שום דבר יותר לדון.
Till then, there's nothing more to discuss.
אלוהים, אין שום דבר יותר ממריץ מבית מלא.
My God, there is nothing more invigorating than a full house.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 144. מדויק: 144. זמן שחלף: 265 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo