הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שחוצה" לאנגלית

crossing
that crosses
who crosses
transcontinental
transcends
cross
איזי, יש לנו אחד שחוצה לפנינו
Easy, we got one crossing in front of us.
ארגנת הסעה לאדם שחוצה את הגבול לאלג'יריה.
You're arranging travel for a man crossing the border into Algeria.
יש אחת כאן שחוצה דרך שלוש מדינות ימינה.
There's one up here that crosses three states right.
כל חצאית שחוצה את סף כאן, אתה קופץ על.
Every skirt that crosses the threshold here, you jump on.
פניה החדשים יהיו תזכורת לכל בובה שחוצה אותי.
Her new face will be a reminder to any Doll who crosses me.
אולי זה רק רוצח סדרתי שחוצה את גבולות העיר.
Maybe this is just a serial killer who crosses city lines.
יותר אמיצים מעכביש שחוצה את הרחוב.
Braver than a armadillo crossing the highway.
אז פה הקופסה הצהובה היא הולך רגל שחוצה מולנו.
So here the yellow box is a pedestrian crossing in front of us.
מה אם הייתי מציל מישהו שחוצה את הרחוב בלי השיריון שלי?
What if a save someone crossing the street out of my armor?
אנו במרדף אחר פורד טורוס שחורה שנעה מערבית בכביש וושינגטון שחוצה המדינה.
In pursuit of a black Ford Taurus going westbound on Washington, crossing State.
אם תגעו בשני אנשים בו-זמנית, האדם שחוצה יאלץ לקפוץ ולהתחיל מההתחלה.
If you touch two people at once the person crossing has to jump in and start over.
אני אוהב את הדרך בה הם בוהים בחרק שחוצה את המדרכה.
I love the way that they can stare at a bug crossing the sidewalk.
ופה זה גשר שחוצה את כל השדות האלה, דרך הקיבוץ.
There's a bridge that crosses these fields through the kibbutz.
יש לנו מנצח, במכונית מס' 44 זה צ'אק קרנסטון שחוצה ראשון את קו הסיום!
In the number 44 car, it's Chuck Cranston crossing the line first for the checkered flag!
לא, אני אגיד לך מה שחוצה את הקו, ירי איש שעומד ללדת.
No, I'll tell you what's crossing the line, firing a man who's having a baby.
האם זה יהיה עוד ניסוי מטורף שחוצה את הקווים שבן אדם לא צריך לחצות?
Is this another experiment that crosses a line man was not meant to cross?
כל עצם שחוצה את מסלול כדור הארץ יכול ביום מן הימים להתנגש בנו.
Anything that crosses the orbit of Earth could one day slam into the Earth.
זה לא שאני איזה סנאי שחוצה את הכביש המהיר.
Well, it's not like I'm a squirrel crossing the highway.
אתה זה שחוצה את כל הגבולות ופותח את כל הדלתות.
You're the one who crosses all the lines and opens all the doors.
כל חללית, כל עצם, כל חלקיק אבק שחוצה את הגבולות שלנו מזוהה מיד ומאותר ע"י הרשת ההיקפית שלנו.
Every vessel, every object, every particle of dust that crosses our borders is immediately identified and traced by our perimeter grid.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 115. מדויק: 115. זמן שחלף: 189 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo