הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שחרור" לאנגלית

חפש את שחרור ב: הגדרה מילים נרדפות
release
releasing
liberation
discharge
dropping
freedom
liberating
lib
emancipation
relief
blackbird
freeing parole bail
drop

הצעות

הצגת הזמנות שחרור המצורפות לשורת הזמנת המסגרת הנוכחית.
Shows release orders that are attached to the current blanket order line.
בשעת שחרור העכבר, נוצר נתיב עבודה.
When you release the mouse, a work path is created.
אתה מתכוון כמו שחרור וירוס שהרג אותה?
You mean like releasing a virus that's killing her?
הכרחת יד היום על ידי שחרור הקלטת.
You forced my hand today by releasing that tape.
הסנטור כבר מוביל חקירה לשל סין העממית צבא שחרור
The senator's been spearheading an investigation into China's People's Liberation Army
קיבלנו פקודה לצלם את שחרור המחנה.
We had received orders to film the liberation of the camp.
משימתכם היא הבטחת שחרור בני הערובה.
Your mission is to secure the release of the hostages.
שההתפרצות מתפשטת מעבר לאגף ארבע שחרור של פתוגן כזה לאוויר
THAT THE OUTBREAK IS SPREADING BEYOND SECTION FOUR. THE RELEASE OF AN AIRBORNE PATHOGEN LIKE THAT
ואתה רוצה שחרור מוקדם לפשע המתועב הזה על התנהגות טובה
And you are seeking early release for this heinous crime based on good behavior.
שחרור הפצצה נתקע איני יכולה לשחרר אותה
The bomb release is jammed. I can't free it.
הדבר היחיד שחתמתי עליו היה טופס שחרור.
Hell, the only thing I signed was the release form.
אזהרה: תאריכי שחרור עתידיים מתרחשים ביומן אי הכלילה כתוצאה מתהליך זה
Warning: Future release dates occur on the Elimination journal as a result of this process
עם שחרור לחצן העכבר, מופיעה נקודת הכנסת טקסט בתוך המסגרת.
When you release the mouse button, a text insertion point appears in the frame.
ניתן להדפיס את רשימת האיסוף רק מיומן שחרור
Picking list can be printed only from a release journal
עם שחרור המקשים, חוזרת לכלי הפעיל הקודם.
When you release the keys, reverts to the previously active tool.
אני צריך לחתום על טופס שחרור?
Do I need to sign a release form?
עוד גירוי אחד והיה לי שחרור מלא.
One more stimulant, I would have had full release.
שחרור הביצים הזה מתרחש רק כפעם בשנה.
This release of eggs happens only once a year.
והרעיון שלו למתנה יכול להיות שחרור בני הערובה.
And his idea of a gift might be the release of a hostage.
כשאנו מתחילים לעבוד כאן אנו מתבקשים לחתום על טופסי שחרור.
When we come to work here, we are asked to sign release forms.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 2084. מדויק: 2084. זמן שחלף: 138 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo