הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שחרור על תנאי" לאנגלית

חפש את שחרור על תנאי ב: הגדרה מילים נרדפות
parole
probation
עם שחרור על תנאי כתמריץ וירג'יל ניגש למבחן החיסון.
With parole as inducement, Virgil submits to the vaccine test.
אנו עושים זה נקרא שחרור על תנאי
We do. It's called parole.
והוא לובש מכשיר שחרור על תנאי.
and he was wearing a parole device.
נשארו לך שמונה שנים, ללא שחרור על תנאי.
You got eight years left, no parole.
היה מחוץ ל כיס מאז לקפוץ שחרור על תנאי.
Been out of pocket since jumping parole.
מצב רווחה זמני, שחרור על תנאי הומניטארי
Temporary protective status, humanitarian parole,
אני בחופשה קבועה, ללא שחרור על תנאי.
I'm on permanent vacation, no parole.
הם הגדירו אותו כעבריין מסוכן, ללא אפשרות של שחרור על תנאי.
They gave him dangerous offender status, no chance of parole.
אלוהים, הוא מפר שחרור על תנאי.
God, he's breaking parole.
מסתבר, שלאחרונה הוא קיבל שחרור על תנאי.
Turns out, he was recently granted an early parole.
הנציגה מבקשת אשם בכל הקטגוריות וקבעה תנאים של בלי שחרור על תנאי
Contingent on you pleading guilty to all charges and stipulating to life without parole.
אני אקבל מאסר עולם בלי שחרור על תנאי, אבל תרזה תחיה
I will get life without parole, but Teresa will live.
שחרור על תנאי אינה אפשרות בשביל אדם זה, המפלצת הזאת.
Parole is not an option for this man, this monster.
פארטלו מודה בכל הגופות בדירות ומקבל מאסר חיים, בלי שחרור על תנאי.
Partlow pleads to all of the bodies in the vacants and takes life, no parole.
היא תקבל זהות חדשה, בתא כלא נחמד, תאריך שחרור על תנאי.
She'll get a new identity, a nice prison cell, a parole date.
יש לך, מה שבע שנים עד שחרור על תנאי?
You got, what, seven years till parole?
הוא קיבל שחרור על תנאי -.
Really? - He made parole.
הם יציעו מאסר עולם עם שחרור על תנאי בלי העמדה לדין
They'll offer life without parole to avoid a trial.
לא, הדבר היחיד שהם יצודו זה שחרור על תנאי.
No, I think the only thing they'll be hunting for is parole.
חמש שנים, ללא שחרור על תנאי.
Five years felony time, no parole.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 142. מדויק: 142. זמן שחלף: 160 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo