הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שיהרגו" לאנגלית

killed
they kill will kill to kill
they'd kill
they'll kill
them killing
would kill

הצעות

גרמת לכך שיהרגו את האבא של הילד
You had the boy's father killed.
יופי, אז לא ארגנת שיהרגו אותי
Good, so you're not having me killed?
אני מקווה שיקרעו לך את הלשון לפני שיהרגו אותך.
I hope they rip out your tongue before they kill you.
נחכה שיהרגו אותו, ואז נפתח?
Wait until they kill him, then open the door?
אלו שחקניות הטניס שיהרגו אותך בשנתך.
It's the female tennis players that will kill you in your sleep.
ישנן אחיות שמשרתות את השומר שיהרגו אותך.
There are Sisters who serve the Keeper who will kill you.
יש לי שני אנשים בפלאפון שיהרגו אותך.
I have two people in my phone that will kill you.
יש סיכוי של 79 אחוז שיהרגו אותך
There's a 79% chance those will kill you.
שוב - עד שיהרגו אותך -.
Again? -Until they kill you.
אחרי שיהרגו את העוצרת, המונרכיה תיפול.
After they kill the regent, the monarchy will fall.
בואו נעשה מה שהם רוצים לפני שיהרגו אותנו.
Let's just do what they want before they kill us.
ואני מקווה שנמצא את החטופה לפני שיהרגו אותה.
And I'm kind of hoping that we find a kidnapped lady before they kill her.
בעלי היה דואג שיהרגו אותך רק בעבור ההיסוס הזה.
My husband would have had you killed just for that hesitation.
אבל התקרבנו קצת יותר מדי ודאגת שיהרגו אותה.
But then we got too close, and you had her killed.
האם פאוסטו גלוואן דאג שיהרגו אותו בשבילך, מרקו?
Did Fausto Galvan have him killed for you, Marco?
ויקטור אירגן שיהרגו אותו לפני חודשיים.
Victor had him killed two months ago.
חייבים להוציא את השליט מהגוף שלך לפני שיהרגו אותך.
We've got to get the emperor out of your body... before they kill you.
כדאי שתיזהר בדבריך, אני יכול לארגן שיהרגו אותך.
You want to be careful what you say, I could have you killed.
כי כשבנות צריכות שיהרגו את התינוק הקטן בבטן שלהן, הן באות אליי.
Because when the girls need a little baby killed inside them they come to me.
וישנם אלה שיהרגו כדי שזה לא יתגלה לאף אחד.
And that there are those that will kill to prevent it from coming to light.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 391. מדויק: 391. זמן שחלף: 326 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo