הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שיווקי" לאנגלית

marketing
market
stunt
sales gimmick
promotional
sponsor product placements
marketplace

הצעות

מה שאנחנו רוצים לעשות להפיק אירוע שיווקי להצגת אופרת הסבון
What we want to do is produce a marketing event to present the soap opera
סתם משהו קטן שעלה בסיעור מוחות שיווקי.
Just a little something that came up in a marketing brainstorm.
אולי נעשה טיול בחברה, נכתוב את זה כמחקר שיווקי.
Maybe we can make a company outing, Write it off as market research.
שנים של מחקר שיווקי אשר מוביל אל ההצלחה הגדולה ביותר שלי.
Years and years of market research, which lead to my greatest triumph.
לא, אנשים חושבים שזה תרגיל שיווקי.
No, people think it's a stunt.
זה תרגיל שיווקי שהגיתי בתחנה.
It's a... a stunt I pulled at the station.
צור פרסומים וחומר שיווקי, כגון ידיעונים וחוברות, באיכות מקצועית, באמצעות Microsoft Publisher.
Create professional-quality publications and marketing materials, such as newsletters and brochures, by using Microsoft Publisher.
בשתי מילים, זה סרטון שיווקי.
In a nutshell, it's a marketing video.
לפיליפ מקאדמס, גורו שיווקי יוצא דופן.
To Philip McAdams, marketing guru extraordinaire.
אתם חושבים שזה קטע שיווקי זאבת עשויה לגרום.
Do you think that's a marketing thing?
זה תרגיל שיווקי מהמאה התשע עשרה.
That he's a 19th-century marketing gimmick.
יש לי מסמכי מס, חומר שיווקי
I got tax documents, Marketing stuff,
התאריך והשעה שבהם נוצר קשר עם איש הקשר בפעם האחרונה כחלק מקמפיין שיווקי.
Date and time when the contact was last contacted as a part of a marketing campaign.
קבוצה של לקוחות קיימים או פוטנציאליים הנוצרת עבור קמפיין שיווקי או למטרות מכירה אחרות.
Group of existing or potential customers created for a marketing campaign or other sales purposes.
מציג את סכום ההכנסה שנוצרה מהזדמנויות, בהתפלגות לפי קמפיין שיווקי.
Shows the total opportunity revenue generated, broken out by marketing campaign.
למד כיצד לכתוב טקסט שיווקי יעיל.
Learn how to write effective marketing text.
כן, אהבתי אותה, אף על פי שהיא הייתה אפליקציה נוראית ולא היה לה שום פוטנציאל שיווקי.
Fine! Yes, I liked it, even though it was a terrible app and it had no market potential.
אני רוצה אחד, מצטער, זה סוג של קידום שיווקי אתה צריך שתהיה לך הזמנה מיוחדת.
Sorry, it's some sort of marketing promotion.
יש לי מסמכי מס, חומר שיווקי, ובקבוק של"ג'וני ווקר" (סוג של ויסקי) כחול,
I got tax documents, Marketing stuff, And a bottle Of johnnie walker blue,
ואם מיישמים את רעיון הביטוח בצורה רחבה יותר, ניתן להשתמש בכוח חזק יותר, כוח שיווקי, כדי לספק משוב.
And if you apply the notion of insurance more broadly, you can use a more powerful force, a market force, to provide feedback.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 93. מדויק: 93. זמן שחלף: 124 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo