הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שיחת ועידה" לאנגלית

חפש את שיחת ועידה ב: הגדרה מילים נרדפות
conference call
teleconference
conferencing
אתה עומד להתחיל שיחת ועידה עם כל החברים בקבוצה:
You are about to start a conference call with all members of the group:
שיחת ועידה בשמונה וחצי עם הסנאטורית וון.
Conference call at 8:30 with senator Wen.
פרטי שיחת ועידה נכנסת אינם חוקיים.
Dial-in conferencing information is not valid.
בחר את המשתמשים שברצונך להגדיר עבור שיחת ועידה נכנסת ולאחר מכן לחץ על 'הבא'.
Select the users you want to set up for dial-in conferencing, and then click Next.
הוא אומר זאת בכל שיחת ועידה.
He says it in every conference call.
ארגן שיחת ועידה והצג בפניהם את הצעות המוצרים באופן אישי.
Set up a conference call and walk them through the product offerings personally.
שיחת ועידה עוד חצי שעה, בסדר?
Conference call in a half an hour, all right?
אתה יודע, יש לנו שיחת ועידה בשלוש.
You know, we gota conference call at three.
תזכור, חמישי בבוקר, שיחת ועידה עם נישמורה והועד שלו.
Remember, Thursday morning, conference call with Nishamura and the board.
זהו הזמן כמעט עבור שיחת ועידה שלי, אם תסלחו לי.
It's almost time for my conference call, if you'll excuse me.
בלי שיחת ועידה אני אתקשר אחר כך!
No conference call, I'll call them later!
שיחת ועידה עם הפנטגון בקו חמש.
Conference call with the Pentagon in five.
ממשרד השופט פטרסון מצלצלים כל הזמן כדי לקבוע שיחת ועידה.
Patterson's office keeps calling to set up that conference call.
אין שום דרך שאנחנו יכולים לדחוף כי 10:00 שיחת ועידה.
There's absolutely no way we can push that 10:00 conference call.
קנג"י שאל אם אתה יכול להצטרף אליו כי שיחת ועידה בעוד כמה דקות.
Kenji asked if you could join him for that conference call in a few minutes.
ארגן שיחת ועידה לימודית עם צוות תיקי הלקוחות של Dell כדי ללמוד עוד אודות היכולות של אתר Premier ולסקור אותן
Set up a tutorial conference call with your Dell Account Team to learn about and review your Premier website capabilities
לאחר 45 דקות, מתבצעת שיחת ועידה בזמן אמת עם בעלי העניין כדי להחליט על תוכנית לפתרון.
At 45 minutes, a real-time conference call takes place with stakeholders to determine resolution plan.
זה נשמע מאוד מעניין אבל לצערי, יש לי שיחת ועידה מאוד חשובה בעוד מספר דקות.
This all sounds very interesting, but unfortunately, I have an important conference call in a couple of minutes.
יש לי סופר דופר חשוב שיחת ועידה ב -10 דקות.
I got a super-duper important conference call in 10 minutes.
רק רציתי להזכיר שיש לך שיחת ועידה בשלוש, ואם תוכלי לחתום על המסמכים האלה בשבילי.
Just wanted to remind you of your 3:00 conference call, and, can you sign these papers for me?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 194. מדויק: 194. זמן שחלף: 141 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo