הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שיטה" לאנגלית

חפש את שיטה ב: הגדרה מילים נרדפות
method
system
technique
acacia
tactic
doctrine
policy
way fooled Sheeta
Seita
M.O
MO
אין זה חוקי להפעיל שיטה לפי סוג שנטען באמצעות ReflectionOnlyGetType.
It is illegal to invoke a method on a Type loaded via ReflectionOnlyGetType.
יש לציין Set או Get או קריאת שיטה של מאפיין עבור אובייקט COM.
Must specify property Set or Get or method call for a COM Object.
אלקעידה השתמשו באותה שיטה והוא יודע זאת.
Al-Qaeda used the same system, but he'd know that.
שיטה זו שימושית במיוחד כשמשלבים סוגי תרשימים שונים באותו תרשים.
This technique is especially useful when you combine different graph types in the same graph.
שיטה זו גם מאפשרת לעבד תיקיות מרובות באצווה אחת.
This technique also lets you process multiple folders in a single batch.
בתפריט הנפתח Method, ציין שיטה להעברת נתוני הטופס לשרת.
In the Method pop-up menu, specify the method to transmit the form data to the server.
שיטה זו תומכת בזהויות מסוג IClaimsIdentity בלבד.
This method only supports identities of type IClaimsIdentity.
לא סופק שם שיטה לבקשה זו.
A method name has not been supplied for this request.
יכול להוסיף שיטה רק לסגנון שהוגדר בפרויקט
Can only add a method to a type defined within a project
ניתן להשתמש ב - Document רק עבור גוף שיטה.
Can only use a Document for a method body.
שיטה זו מאפשרת גם לשלב נתיבים באותה תמונה.
You can also use this method to combine paths in the same image.
שיטה זו שימושית ליצירת אפקטי צבע בקובץ.
This method is useful for creating color effects in a file.
שגיאה: פריט (שדה, שיטה) כולל נתוני אבטחה אך אינו מסומן כ - HasSecurity.
Error: Item (field, method) has security information but is not marked HasSecurity.
אזהרה: פריט (שדה, שיטה) כולל Implementation Map לא חוקי.
Warning: Item (field, method) has invalid Implementation Map.
שגיאה: שיטה אבסטרקטית אינה מסומנת כ - Virtual.
Error: Abstract method not marked Virtual.
שגיאה: האירוע אינו כולל שיטה קשורה מסוג RemoveOn.
Error: Event has no RemoveOn related method.
ניתן לקרוא לשיטה MethodRental.SwapMethodBody רק כדי להחליף את גוף השיטה של שיטה במודול דינאמי.
The MethodRental.SwapMethodBody method can only be called to swap the method body of a method in a dynamic module.
אין שיטה כמותית להערכת שאלה כזאת.
There's no quantitative method for evaluating such a question.
גילינו שיטה מואצת לגידול תאי שיער בעכברים.
We've discovered an accelerated method for growing hair cells in the mice.
מצאנו שיטה שתהיה מאוד יעילה על ילדים...
We've found the method to be extremely effective for the children...
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 1777. מדויק: 1777. זמן שחלף: 115 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo