הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שיישאר" לאנגלית

to stay
what's left
keep him
he stays
will remain
who shall remain
that remains
let her keep
keep it
that stays
remaining
nightfall
last man standing
sleepover
הבחור שאפשר לסמוך עליו שיישאר מאחור כשהם יעזבו?
the guy they can count on to stay behind when they leave?
אני מאוד אוהב אותך שיישאר כך.
I'd very much like you to stay that way.
במקרה הזה, אני אדאג שיישאר עד מאוחר כל יום.
In that case, I will keep him late every night.
אתנה, הרשתי לך להיות כאן כדי שיישאר רגוע.
Athena, I let you stay in here to keep him calm.
בינתיים, נמנה שוטר שיישאר איתך כל הזמן.
In the meantime, we'll assign an officer to stay with you at all times.
למה לא פרסת צוות שיישאר ברוואלפינדי?
Why haven't you deployed a team to stay in Rawalpindi?
ידעתי שאתה תהיה זה שיישאר, בריידי.
I knew you'd be the one... to stay, Brady.
מריאנה התחנן שיישאר, אבל אני לא.
Mariana begged me to stay, but I didn't.
הדגם Dimension 9200 תוכנן ונבנה כך שיישאר קריר ושקט גם בשימוש אינטנסיבי במיוחד.
The Dimension 9200 was engineered and built to stay cool and quiet during the most intense use.
והאדם היחיד שיישאר לשפוט אותך הוא...
and the only person left to judge you is your...
אתם לא מתכוונים להילחם כדי שיישאר?
Aren't you going to fight for him to stay?
תראי, את חייבת להתקשר למישהו שיישאר איתך.
Look, you need to call somebody to come stay with you.
תמונות ורגשות יחיד שיישאר איתך לאורך השנים.
Single images and feelings that stay with you down through the years.
והמבנה, מה שיישאר ממנו, יתחיל להתפרק
And the formation, what's left of it, will begin to come apart.
היה נחמד לחפור קבר שידעתי שיישאר ריק.
It was nice digging a grave I knew would stay empty.
רק השבט שיישאר יחדיו מחר יאכל לשובעה.
only the tribe who can stick together tomorrow will be eating.
במקום להתערב, שיישאר קרוב גור.
Rather than interfere, he would stay close to the cub.
עבור זה עלינו להילחם כדי שיישאר כפי שהוא.
This is what we must fight hard to hold like it is now.
מציינים את גודל השטח המקיף את כפולת המדפסת שיישאר לאחר החיתוך.
Specifies the amount of space that surrounds the actual printer spread after trimming.
אתה לא יכול להפחיד אותו כדי שיישאר איתי.
You can't go around bullying him into staying with me.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 468. מדויק: 468. זמן שחלף: 98 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo