הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שיכלול" לאנגלית

to include
refinement
includes
that will contain
which involves
upgrade
נוכל לשפר את בסיס הנתונים שלו כך שיכלול כישורים נוספים.
We can amend his database to include additional skills.
הגדלתי את היקף הסריקה, שיכלול אזור שהתעלמנו ממנו בעבר.
I enlarged the scanning perimeter to include an area that we had previously overlooked.
אני איש של שיכלול.
I'm a man of refinement.
אני מציע שיכלול ואתה מתבדח.
I suggest refinement, you make jokes.
להניח את התשתית לשיוויון זכויות מתוקן שיכלול את כל המינים.
Laying the groundwork for a new Equal Rights Amendment that includes all species.
שירחיבו את החיפוש שלהם כך שיכלול את איאן קווין.
Have them widen their search to include Ian Quinn.
ולהרחיב את החשד כך שיכלול גם אותך.
And widen suspicion to include yourself?
אולי עלינו להרחיב את המנהג שיכלול גם את המלכים הקודמים.
Perhaps we could extend that to include former kings too.
אנו גם יכולים להרחיב את המודל שיכלול את מיקומו הרצוי לנו של הכלי במרחב.
We can also augment the model to include where we want the quad to be in space.
אוקיי, מאחר ואנחנו פותחים את התיק הישן הזה, המדינה מבקשת לשנות את כתב האישום על הסגת הגבול כך שיכלול גם עבירת גניבה.
Okay, since we're reopening the old case, the state amends the trespass charge to include felony burglary.
הרחבתי את החיפוש כך שיכלול את כל הפעילות שלו בכרטיס-האשראי?
I expanded the search to include all of Starkel's credit card activity over the past two months, right?
אנחנו מתקנים את כתב התביעה שיכלול הפרה של חוזה הנחתם מתוך אמונה טובה וסחר הוגן מרומזים.
We are amending our complaint to include breach of implied covenant of good faith and fair dealing.
בהתאם ליעד הסופי של החברה שלכם, שהוא הרחבת נתח השוק כך שיכלול את הצרכן האורבני, סטיבנס את לידו, בעזרת השליטה יוצאת הדופן שלנו בפסיכוגרפיה האפרו-אמריקאית,
In keeping with your company's ultimate goal in broadening its market share to include the urban consumer,
הרחב את החיפוש כך שיכלול את כל פריטי Outlook.
Expand your search to include all Outlook items.
אשף זה מסייע לך לקבוע את תצורת Microsoft SharePoint Server כדי שיכלול את מסדי הנתונים של Lotus Notes באינדקס התוכן.
This wizard helps you to configure Microsoft SharePoint Server to include Lotus Notes databases in the content index.
לדוגמה, רכיב פרק שיכלול סדרה של מרשמים.
For example, a Chapter element that will contain a series of recipes.
הוא ימציא איזה סיפור שיכלול לפחות עשרה תוקפים.
He'll make up some story that involves at least 10 attackers.
סנן את החיפוש כך שיכלול רק תוצאות ממקור נתונים מסוים.
Filter your search to include only results from a particular data source.
הגדל או הקטן את מספר השורות או העמודות שיכלול התא.
Increase or decrease the number of rows or columns spanned by a cell
בנוסף, העונש אסור שיכלול גם את הנזירים
And the punishment shouldn't extend to the monks.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 76. מדויק: 76. זמן שחלף: 134 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo