הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שימוש בסמים" לאנגלית

חפש את שימוש בסמים ב: הגדרה מילים נרדפות
drug use
drug abuse
substance abuse
doping
using drugs
יש לך רישומים על שימוש בסמים, תקיפה.
You have a record here for drug use, assault.
שחקנים ללא עבר של שימוש בסמים?
Actors with no history of drug use?
לנאשם אין עבר של שימוש בסמים.
The defendant has no history of drug abuse.
מה שאני רואה הוא אלכוהוליסטית עם היסטוריה של שימוש בסמים.
What I see is a recovering alcoholic with a history of drug abuse.
אם יש לך בעיה של שימוש בסמים, המחלק יכולה לעזור.
If you have a substance abuse problem, the Department can help.
עולה בקנה אחד עם אלכוהוליזם מתקדם או שימוש בסמים.
Consistent with advanced alcoholism or substance abuse.
זו לא תהיה הפעם הראשונה שמישהו שיקר לגבי שימוש בסמים.
Wouldn't be the first time somebody lied about drug use.
זה גם לא תסמין של שימוש בסמים
Also not a symptom of drug use.
יש לה עבר של שימוש בסמים?
Is there any history of drug use?
היסטוריה של אלימות, שימוש בסמים...
A history of violence, drug use...
אין בבית עדויות להתעללות, הזנחה, אלכוהוליזם או שימוש בסמים.
There's no evidence of abuse or neglect in the home, no alcoholism or drug use.
שימוש בסמים הוא משהו שתמיד כדאי לשקול.
Drug use is something we always have to consider.
אפילו אם נפל, שימוש בסמים יותר סביר.
Even if he fell, drug use is far more likely.
לא, אני מאוד מודאג לגבי שימוש בסמים.
No, I'm very concerned about drug abuse.
הייתה ההיסטוריה של בעלך עם נחלת כלל שימוש בסמים?
Was your husband's history with drug abuse public knowledge?
לאישה היו בעיות רגשיות קשות ועבר של שימוש בסמים.
The woman had severe emotional problems and a history of drug abuse.
סוכנות פפארצי פיטרה אותך על שימוש בסמים?
A paparazzi agency fired you over drug use?
צ'אד מכחיש שימוש בסמים והפצרתי באמו לשקול טיפול משפחתי.
Chad denies drug use. I was urging her to consider family counseling.
מר בראודר, האם לבנך יש עבר של שימוש בסמים?
Mr. Browder, did your son have any history of drug abuse?
אני חושבת שאבא שלי מנסה להדליף סיפור לגבי שימוש בסמים של אנדרו ניקולס.
Why? I think my father is trying to leak a story about Andrew Nichols' drug use.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 234. מדויק: 234. זמן שחלף: 140 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo