הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שיניים תותבות" לאנגלית

חפש את שיניים תותבות ב: הגדרה מילים נרדפות
אבל מערכת הכליאה לא לספק אסירים עם שיניים תותבות.
But the prison system doesn't provide inmates with dentures.
אני מכיר בחור שעשה סט שיניים תותבות ככה.
I know a guy made his own set of dentures that way.
לחלק מהגופות שנמצאו היו שיניים תותבות שעשויות מעץ.
Some of the corpses they had found had false teeth made out of wood.
אני יודעת שלצ'יאנג קאי שק יש שיניים תותבות.
I know Chiang Kai Shek has got false teeth.
למה הוא מחזיק במשחת שיניים תותבות?
Why would he carry denture cream?
הקשיבו, כולם, אני צריך, להפקיע קצת קרם שיניים תותבות טלק ומצית-דלק.
Attention, everyone, I need to requisition some denture cream, baby powder and a butane lighter.
להרבה אנשים צעירים יש שיניים תותבות.
A lot of young people have false teeth.
מתברר רוברטס היה לי שיניים תותבות.
Turns out Roberts did have dentures.
אין להם צבא סדיר, והיצוא הגדול ביותר שלהם הוא שיניים תותבות.
They have no standing army, and their biggest export is false teeth.
רק עכשיו ראינו את סט של שיניים תותבות שמקורו במשרד הזה.
We've just seen a set of dentures which originated in this office.
אנחנו משכתי כל אסיר שהיה מצויד לסט מלא של שיניים תותבות.
We pulled every prisoner who had been fitted for a full set of dentures.
לך לשמור יותר מאשר סט אחד של שיניים תותבות?
You maintain more than one set of dentures?
האם אתה להרכיב שיניים תותבות, חלקי או מלא,
Do you wear dentures, partial or full,
שיניים תותבות שעשויות מעץ המשמעות היא שחלק מהגופות שנמצאו.
Some of the corpses they had found had false teeth made out of wood.
מה הלאה, שיניים תותבות או חיתולים?
What's next, dentures or Depends?
קליפורניה, אחותי איבדה 3 זוגות של שיניים תותבות ברעידות האדמה.
My sister lost three pairs of dentures in the earthquakes.
כמה ילדות בנות 15 אתה מכיר עם שיניים תותבות?
How many 15-year-old girls do you know with dentures?
אדווין הוא מפגש היום לארי כי הוא מתכנן להסיר את כל שיניו ולהחליף אותם עם שיניים תותבות.
Edwin is meeting Larry today because he plans to remove all of his teeth and replace them with dentures.
היא קיבלה שני רגליים תותבות, והוא שתי שיניים תותבות.
She got two false legs, and he got two false teeth.
תגיד לי, איך למדת על קיומו של שיניים תותבות התואמים את השיניים של הבן שלך?
Tell me, how did you learn of the existence of dentures that match your son's teeth?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 79. מדויק: 79. זמן שחלף: 116 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo