הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שיפוע" לאנגלית

חפש את שיפוע ב: הגדרה מילים נרדפות
slope
ramp
incline
slant
chamfer
gradient
inclination
beveling on
curvature of
Bevel
pitch
slanting
מציין את הכיוון של שיפוע הקשת.
Specifies the direction of the arc's slope.
לכל הדוגמניות הגדולות יש שיפוע נשרי.
all the big models possess the aquiline slope:
טוב, אם את אוהבת לגור פה אבנה שיפוע.
All right, if you love it here I'll build a ramp.
למרבה המזל, האור היה ירוק בתחתית שיפוע היציאה.
Luckily, the light was green at the bottom of the exit ramp.
שיפוע קצר, ואז זה מתפצל.
Short incline, and then it splits off.
דניאל בנה רמפה שבוע שעבר, עם שיפוע נמוך מספיק תוכל לעלות בעצמך בקרוב
Daniel made the ramp last week. Incline's low enough you should be able to do it yourself, soon.
וכתוצאה מזה, לרוב דיונות החול יש זויות שיפוע בסביבות הערך הקריטי, והן קרובות לקריסה.
As a result, the vast majority of sand dunes have slope angles around the critical value, near to collapse.
והזמן מכיר רק דרך אחת, יורד במורד שיפוע אחד בלבד, זה המוביל לקלון.
And time knows only one road runs down only one slope that which leads to decay
גרור כדי לקבוע את שיפוע מקטע העקומה שאתה יוצר, ולאחר מכן שחרר את לחצן העכבר.
Drag to set the slope of the curve segment you're creating, and then release the mouse button.
כדי להגדיר את שיפוע המקטע העקום שברצונך לצייר כעת, לחץ על נקודת עיגון וגרור את קו הכיוון שמופיע.
To set the slope of the curved segment you'll create next, click the anchor point, and drag the direction line that appears.
לפני שאדבר על זה, כתבתי בתחתית שם את שיפוע העמודה, של קו ישר זה.
Before I talk about that, I've written down at the bottom there the slope of this curve, this straight line.
הוא יכול לרדת בשיפוע ברגע זה.
He could be coming down this ramp right now.
ואיך אני כל כך בשיפוע לך?
And how do I so incline you?
שיפוע 0 יוצר קו ישר.
A slope of 0 creates a straight line.
נצטרך להגדיל את שיפוע הרצפה בחמש מעלות.
We'll have to increase the rake of the floor by five degrees.
הזינו ערך חיובי לקבלת שיפוע קמור (פונה החוצה).
Enter a positive value for a convex (outward) slope.
בנוסף, אינני יכולה להרגיש שום, שיפוע בתוך הגולגולת
Also, I can't feel any beveling on the inside of the skull.
וכך אנחנו הולכים ליישם טכניקה קרא טיפס הקרנת שיפוע.
And so we're going to apply a technique called scaled gradient projection.
מישהו העלים את פס שיפוע הפחם מהעגלה.
Somebody swiped our coal chute right off the wagon.
האם אפילו התחלת לחשוב על איזה שיפוע חלקלק אתה נמצא?
Have you even begun to think what a slippery slope you're on?
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 183. מדויק: 183. זמן שחלף: 153 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo