הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שיש בסיס" לאנגלית

having that foundation
נראה שיש בסיס יחסית איתן לעסקה - באמת?.
THAT SEEMS A RELATIVELY SOLID BASIS FOR A BARGAIN.
כוחותינו הקרקעיים מאשרים שיש בסיס אנושי בכוכב?.
Our ground troops confirm that there is a human base on the planet.
את יודעת, יש כאלו שמאמינים שיש בסיס מדעי למשיכה.
You know, there are those who believe in a scientific basis for attraction.
את ידעת שיש בסיס לעוגה כולם יודעים!
Everybody knows there's a shell!
אני חושבת שיש בסיס צבאי במרחק כ -80 ק"מ.
I think there's a military base about 50 miles from here.
יש הבטן יותר תאי עצב מ חוט השדרה, כך שיש בסיס מדעי ל תחושות בטן.
The stomach has more nerve cells than the spinal cord, so there is a scientific basis for gut feelings.
הסוכנת סקאלי, אני מניח שיש בסיס מוצק לשינוי דעתך על עבודתו של מאלדר.
Agent Scully, I presume you have a basis for this break from Agent Mulder.
למדתי הרבה מזה, ובעיקר כי מה חשוב ומה הופך את הסיפורים היפים הוא שיש בסיס טוב
I learned a lot from that, and notably that what is important and what makes the beautiful stories is to have good foundation
אני אוהב שיש בסיס שב
I like having that foundation in [music intensifies]
אני מאמין שיש בסיס בכתובים.
I believe there's a basis in scripture.
לא ידעתי שיש בסיס לעוגה.
I didn't know there was a shell.
לא ידעתי שיש בסיס לעוגה?
Did you know there was a shell?
אני חושב שיש בסיס לחששותיי.
I think my concerns are reasonable.
אנחנו מבינים שיש בסיס לאופטימיות.
We understand there are grounds for optimism.
כולם יודעים שיש בסיס לעוגה!
Everybody knows there's a shell!
לא דיברתי איתה מאז הביקור שלה, אבל עברתי על כל האסמכתאות האפשריות, ואני לא יכול למצוא ולו סיבה אחת לחשוב שיש בסיס לאתגר.
I haven't spoken to her since her visit, but I have looked through every source, and I can't find one reason on which to base a challenge.
שיש בסיס הגיוני ללא-הגיוני.
That there's a rational basis for the irrational.
כל שאנחנו צריכים זה לשכנע את השופט שיש בסיס לטענותינו כדי לערוך משפט לסטאק
All we need to establish is enough to convince the judge to hold Stack for trial.
[מוסיקה מתעצמת] אני אוהב שיש בסיס שב שם, וזה מאוד
I like having that foundation in there, and that's a very
והיום סביר שיהיה רק דיון מקדים כל שאנחנו צריכים זה לשכנע את השופט שיש בסיס לטענותינו
All we need to establish is enough to convince the judge to hold Stack for trial.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22. מדויק: 22. זמן שחלף: 182 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo