הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שכיחה" לאנגלית

common
incidence
prevalent
זאת תגובה שכיחה, לחפש דרכים להתחלה חדשה.
That's a common reaction, just looking for ways to start fresh.
זאת טעות שכיחה, אבל נוראית.
It's a common mistake, but a dreadful one.
'בדרום המקסיקני במחוז כאמפאצ, תבנית שכיחה רצינית.
In the Southern Mexican district of Campeche, a serious incidence pattern.
איבוד עצם הוא תופעת לוואי שכיחה.
Bone loss is a common side effect.
כך שההזדמנות להתקל באחת בזמן הנכון אינה שכיחה.
So opportunities to encounter one at the right time are not common.
פגיעה שכיחה כאשר קורבן מוכה ומנסה להגן על עצמו.
A common injury when a victim is beaten and tries to defend himself.
זה הרדמה כירורגית שכיחה הנגזרת ממלח הידרוכלורית.
It's a common surgical anesthesia derived from hydrochloric salt.
וילדים גוססים מכדורים תועים לא היה תופעה שכיחה כמו שהוא היום.
And children dying from stray bullets wasn't a common occurrence like it is today.
זה הסיבה השלישית הכי שכיחה להתישנות המכונית.
It's the third most common cause of car stallings.
תסמונת הלחץ המושהה שכיחה אצל חיילינו.
Delayed stress syndrome is common among our vets.
התאבדות היא שכיחה למדי בקרב החבר"ה בעיר.
Suicide is pretty common among City boys.
מדוע הבעיה הזו היא כל כך שכיחה בחברה שלנו ובכל רחבי העולם כיום?
Why is that a common problem in our society and all over the world today?
גרנט, ראשית אתה צריך להבין שזוהי בעיה שכיחה למדי אצל גברים.
Grant, first you need you realize this is a fairly common problem for men.
סהרוריות אצל מבוגרים היא פחות שכיחה מאשר אצל ילדים.
Onset of sleepwalking in adulthood is less common than in children.
זו פגיעה שכיחה אצל ספורטאים?.
It's an injury common gymnasts?
הדרך שאתה נשמע כל כך שכיחה.
The way you sound so common.
מה לגבי סטנדרטים של הגינות וטוב לב שכיחה?
What about the standards of common decency and kindness?
למעשה, זה תלוי במידה בה המחלה היא שכיחה או נדירה.
It actually depends on how common or how rare the disease is.
זו תופעה שכיחה אצלך לנהל, יחסים עם עיתונאיות צעירות או שבחרת במיוחד בקאסי?
Is that a common occurrence with younger reporters, or did you pick Cassie out specially?
אולי כתחליף ל-י', האות הכי שכיחה.
Probably a substitute for "E", the most common letter.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 145. מדויק: 145. זמן שחלף: 151 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo