הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שכל" לאנגלית

ראה גם: שכל אחד
חפש את שכל ב: הגדרה מילים נרדפות

הצעות

ודא שכל הגופנים הדרושים זמינים ב - InDesign.
Make sure that all necessary fonts are available in InDesign.
ב - InDesign ודא שכל התוכן הוכנס לאחסון.
In InDesign, make sure that all the content is checked in.
מה שקורה שם זה שכל תחום היצירתיות מתרחב.
What's happening there is that the whole domain of creativity is expanding.
ההבדל בין צעיר בסיכון ובני נוער שכל חייהם לפניהם
The difference between a youth at risk and a young person with their whole life ahead of them
עליך להפעיל מחדש את המחשב שלך לפני השימוש ב - Internet Explorer 8 כדי להבטיח שכל הקבצים יהיו מעודכנים.
You must restart your computer before using Internet Explorer 8 to ensure that all files are updated.
נשאנו תפילה בודהיסטית כדי שכל המשאלות הללו תתגשמנה.
We said a Buddhist prayer so that all these wishes could come true.
ערך המציין שכל המשאבים הזמינים והחוקיים חייבים להיות באותו אתר.
Value that specifies that all valid and available resources must be in the same site.
הקפד שכל התוכן המשויך אליך יהיה עקבי עם עבודתך ועם הערכים והסטנדרטים המקצועיים של Intel.
Be sure that all content associated with you is consistent with your work and with Intel's values and professional standards.
ומי היה חושב שכל זה איננו מספיק?
And who would have thought that all that is not enough?
Visible מגדיל את המכל כדי שכל התוכן יוצג.
Visible increases the container's size so that all of its contents are visible.
Dreamweaver יוצר פריסות מאסטר/פרטים אוטומטית, כך שכל הקישורים הנכונים בין אזורי המאסטר והפרטים נשמרים.
Dreamweaver creates master/detail layouts for you automatically, so that all of the correct associations between master and detail regions are in place.
הבטחה שכל פקודות אבטחת הנתונים וההתקנים ייושמו
Guarantee that all Data and Device Security commands will be implemented
ודאו שכל השכבות שברצונכם לשמור גלויות.
Make sure that all the layers you want to keep are visible.
זוהי תובנה גדולה שכל הדתות האסיאתיות הגשימו.
This is the great insight that all the Asian religions have attained.
החלק האחר הוא האמונה שכל הילדים יכולים להצליח.
The other part is the belief that all children are capable of success.
רק תוודאי שכל החברים שלי שם.
Just make sure that all of my friends are there.
זה כמו שכל היסטוריית המשפחה פרושה בתמונות
It's like the whole family history laid out in photos.
אתה לא החשכה שכל האנשים רואים בנו.
You're not the darkness that all people see in us.
זה לא הוגן שכל המשרדים הגדולים מקדימה.
It's not fair that all the big agencies are up front.
ואני מבקשת שכל השאלות יעברו דרכי.
And I ask that all questions be directed through me.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 22033. מדויק: 22033. זמן שחלף: 119 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo