הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שכל אחת מהן" לאנגלית

חפש את שכל אחת מהן ב: הגדרה מילים נרדפות
each of them
each one of them
each of which
any one of them
every one
כמובן, שכל אחת מהן ידעה שמשהו לא בסדר כבר מהצלצול הראשון?.
Of course, each of them knew something was wrong from that first ring.
הבדידות והניכור שכל אחת מהן, באה מהמקום שלה או שהיא התיישבה ליד מישהי, שהיא לא מכירה, ופתאום בהוויה
The loneliness and alienation of each one of them, coming from her own place, or sitting down next to someone she doesn't know, and suddenly, in our essence...
מע בר ל זה שכל אחת מהן, מדהימה ביופייה
Apart from the fact that each one of them is amazingly beautiful...
יורד גשם אסטרואידים, שכל אחת מהן עלול לגרום נזק אסון.
It's raining asteroids, each of which may cause cataclysmic damage.
שורות טבלה, שכל אחת מהן כוללת תאי כותרת טבלה או תאי נתוני טבלה.
Table Rows, each of which contains Table Header or Table Data cells.
ניתן לפרק את החומר, לדוגמה, ליחידות מודולריות קצרות של 8 עד 12 דקות, שכל אחת מהן מייצגת רעיון קוהרנטי.
You can break up the material, for example, into these short, modular units of eight to 12 minutes, each of which represents a coherent concept.
מה שאומר שכל אחת מהן יכולה להיות הרוצחת
Which means any one of them could've been his killer.
ואני בטוח שכל אחת מהן מרויחה יותר כסף ממני...
I bet every one made more money than me. was a school principal.
ואני בטוח שכל אחת מהן מרויחה יותר כסף ממני
I bet every one made more money than me.
שאני חושב שכל אחת מהן הייתה עושה את זה
I think any one of them would jump on this
יש שתים-עשרה בנות בכיתה, שכל אחת מהן שווה חקירה
There are a dozen ladies in our class, each worthy of lengthy interrogation.
וידאתי שכל אחת מהן עומדת בסטנדרטים גבוהים של רב.
I made sure every single one of those was up to a rabbi's high standard.
ניתן ליצור תמונת HDR מתמונות מרובות, שכל אחת מהן צולמה בחשיפה אחרת.
You can create an HDR image using multiple photographs, each captured at a different exposure.
ואני בטוח שכל אחת מהן מרויחה יותר כסף ממני
I bet every one made more than me.
הם מותקנים שני מכשירים שכל אחת מהן מכילה עדשת מגע ענק.
They installed two instruments each containing a huge contact lens.
אני בטוחה שכל אחת מהן הייתה שמחה לפגוש אותך.
I'm sure any one of them would be lucky to meet you.
שכל אחת מהן שווה, יותר מ -100,000 דולר
250 head of prize Holstein cattle worth more than $100,000 each,
תשעים שניות, שכל אחת מהן, בהתחשב במשכורת שלי, שווה יותר מהמשכורת השנתית שלך.
Ninety seconds, each one of which, if amortized to reflect my earnings, is worth more than your yearly salary.
אבל עתה טיפות שמן אלו לא היו באמת חיות, כפי שאנו אומרים זאת כעת, משום שכל אחת מהן היתה מרשם אקראי של כימיקלים.
But now those drops of oil weren't really alive, as we say it now, because every one of them was a little random recipe of chemicals.
זה מצמצם את החיפוש לתריסר, מחלות גנטיות אפשריות שכל אחת מהן לוקח לפחות שבוע לבדוק.
It narrows it down to any one of a dozen genic disorders, each of which takes more than a week to run.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 27. מדויק: 27. זמן שחלף: 64 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo