הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שכל הזמן הזה" לאנגלית

חפש את שכל הזמן הזה ב: הגדרה מילים נרדפות
all that time
that all this time
this whole time
all along
בגלל שכל הזמן הזה עמדתי וראיתי את אמא ואבא סובלים.
Because, all that time I stood and I watched Mom and Dad suffer.
ולחשוב שכל הזמן הזה שהיית עם פראני היה ניסיון להתקרב לרבקה.
{\To think}All that time you were with Frannie it was an attempt to get closer to Rebecca.
בגלל שהבנו שכל הזמן הזה אנחנו אלה שהתאהבנו.
Because we realized that all this time we were the ones falling in love.
אתה אומר לי בעצם שכל הזמן הזה אתה יכלת לקנות לנו בירה?
Are you telling me that all this time you could've been buying us beer?
אני משערת שכל הזמן הזה חשבת שאחותך חיה בצוללת צהובה?
I suppose this whole time you thought your sister was living in a Yellow Submarine?
אתה מכיר את כל מה שכל הזמן הזה!
You've known everything this whole time!
שכל הזמן הזה חשבתי שזו אשמתי.
Is that this whole time I was thinking that this was my fault.
את חושבת שכל הזמן הזה בעיר הגדולה עם הכתיבה שלך וכל דבר אחר שעשית נותן לך סמכות לומר לי איך לעשות את העבודה שלי?
You think all that time in the big city with your writing and whatever else you were doing makes you qualified to tell me how to do my job?
ולחשוב שכל הזמן הזה את ישבת בכיתה שלי, ובכן רוב הזמן.
And to think, all that time you were sitting in my class. Well, most of those times.
מוזר לחשוב שכל הזמן הזה
Strange to think that all this time...
בגלל שכל הזמן הזה
Because, all that time
את אומרת שכל הזמן הזה, אבי היה בחיים, וניהל חנות בקצה העיר?
Are you saying that all this time, my father's been alive and just right across town running the supply and feed store?
אולי כשתפתח את קופת החסכון, תמצא שכל הזמן הזה לא חסכת לאופנים.
Maybe when you crack open that piggy bank, you'll find that all this time you haven't been saving for a bike.
לזה אתה מניח שכל הזמן הזה חבר מונדט התעלם מהמזימה הקדחנית של פידלר?
For do you really suppose that all this time Comrade Mundt has been in ignorance... of Fiedler's feverish plotting?
אנחנו יודעים ששיקרת לנו, שכל הזמן הזה, עבדת עבור האפ בי איי.
We know you've been lying to us, that you've been working for the FBI this whole time.
ולא יענישו אותי למרות שכל הזמן הזה
I couldn't expect not being investigated and punished, although all this time
כמובן שכל הזמן הזה מר גריפין עבד עבורך.
Mr Griffin, of course, was working for you all the time.
אני חוששת שכל הזמן הזה חיפשתי אותך.
I suspect all this time I was looking for you.
אתה מתכוון שכל הזמן הזה קופסת הסיגרים שלי היתה אצלך?
Do you mean you have had my cigarette case all this time?
מסתבר שכל הזמן הזה היא הייתה מתה.
Turns out she's been dead all along.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 56. מדויק: 56. זמן שחלף: 130 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo