הרשמה עזרה
he ···
תרגום Context הטיות מילים נרדפות
הצטרף אל Reverso
פרסום
פרסום
פרסום
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים גסות המבוססות על החיפוש שלך.
דוגמאות אלו עשויות לכלול מילים בשפה מדוברת המבוססות על החיפוש שלך.

תרגום "שכר טרחה" לאנגלית

חפש את שכר טרחה ב: הגדרה מילים נרדפות
retainer
fees
Finder's fee
ביה"ח לא ישכור בלש פרטי על שכר טרחה.
This hospital's not putting a private investigator on retainer.
אני מעסיקה אותך כרגע עם שכר טרחה של 20 דולר.
I'm hiring you right now on a $20 retainer.
מסלול מהיר לשותפות מלאה אחוז נאשמים, שכר טרחה?
Fast-track to full partnership, percentage of plaintiffs' contingency fees.
נכון להיום, אתה חייב למרשתי אלף דולר בתוספת שכר טרחה 24.
As of today, you owe my client $24,000 plus attorney fees.
סטרלינג בוש משלמת לשפרד שכר טרחה כבר שנים?
Sterling Bosch has had Shepard on retainer for years.
מהעת לעת, אנו לסייר בנוף למבטיח כשרון לשים על שכר טרחה.
From time to time, we scout the landscape for promising talent to put on retainer.
האם לא לקבל את הטקסט שלי על הפגישה שכר טרחה?
Did you not get my text about the retainer meeting?
למרות שאני באמת רוצה אותם כולם לחתום על הסכמי שכר טרחה.
Even though I really want them all to sign retainer agreements.
"למה הוא התכוון ב" שכר טרחה?
What's he mean, "retainer"?
פליקס, יש לך עורך דין על שכר טרחה?
Felix, do you have a lawyer on retainer?
הכסף הזה נועד לתשלום שכר טרחה לעורכי דין, דברים כאלה.
Well, that money is to go to pay for lawyers fees and stuff like that.
אבל אני מקבלת שכר טרחה על החברה שלך, לא המשפחה שלך.
But I am on retainer for your company, not your family.
ג'ים פוקס הסכים לבחינה מלאה של מצבו הכלכלי כדי לעזור לאף-בי-איי והסי-איי-איי לגלות מי משלם לו שכר טרחה.
Jim Fox has submitted to a full investigation of his finances to help the FBI and CIA determine who was paying his retainer.
אני משלם שכר טרחה לשוער של בנין שלה.
I have her doorman on retainer.
המשכנתא היא כדי לשלם לעורך הדין של ג'רלד שכר טרחה בשווי מאה אלף דולר.
The mortgage is to pay Gerald's attorney a $100,000 retainer.
זה אומר שכר טרחה של כ -100,000 דולר.
And that is going to mean about a $100,000 retainer.
בנוסף להוצאות על שכר טרחה
Plus attorney fees.
את מקבלת שכר טרחה.
You're on retainer.
שכר טרחה חודשי שהועבר לחשבוני.
Monthly retainer transferred to my account.
"מעיינות המדבר אתה מקבל שכר טרחה שנתי.
As a consultant for Desert Springs, you receive an annual retainer of $100,000.
לא נמצאו תוצאות עבור משמעות זו.

תוצאות: 105. מדויק: 105. זמן שחלף: 122 ms.

אינדקס מילים: 1-300, 301-600, 601-900, עוד

אינדקס ביטויים: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

אינדקס פסוקית: 1-400, 401-800, 801-1200, עוד

פיתוח על ידי Prompsit Language Engineering עבור Softissimo